6608/11-3

16.12.2002 Pressemelding nr. 44/2002: Statoil ASA har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6608/11-3 i utvinningstillatelse 128, blokkene 6608/10 og 6608/11, beliggende ca. 175 km utenfor kysten av Helgeland.

Boringen ble utført av boreinnretningen Stena Don på en struktur kalt Blåmeis som ligger ca. 15 km øst av Nornefeltet.

Brønnen ble boret på 374 meters havdyp til en total dybde på 2031 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter av trias alder.

Total boretid var 21 dager. Hovedformålet med brønnen var å teste et sandsteinsprospekt av tidlig jura alder.

Det ble ikke påvist hydrokarboner i de aktuelle sandsteinslag. Resultatet fra brønnen utelukker imidlertid ikke mulighetene for funn i de øvrige kartlagte prospektene i blokkene 6608/10 og 6608/11.

Boreinnretningen vil nå forlate lokasjonen for å bore en produksjonsbrønn på Nornefeltet.

Se også tabell for boreaktivitet 2002

Kontaktinformasjon

Roald Sæter, tlf. 51 87 66 36

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).