6706/6-1

13.06.2003 Pressemelding nr. 10/2003: Esso Exploration and Production Norway AS, et datterselskap av ExxonMobil Corporation, har som operatør for utvinningstillatelse 264 avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6706/6-1, det såkalte Hvitveisprospektet på Naglfardomen i Vøringbassenget.

Brønnen ble boret ned til et total dyp på 3414 meter under havnivå. Havdypet på lokasjonen er ca. 1300 meter.

Dette er den første undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 264 som dekker blokkene 6706/5, 6706/6 og 6707/4. Utvinningstillatelsen, som ble tildelt i 16. konsesjonsrunde er lokalisert i Norskehavet ca. 320 km vest av Bodø og ca. 265 km nord for Åsgardfeltet.

Det er påtruffet mindre mengder gass, men funnet er ikke kommersielt i dag. Brønnen har gitt verdifull geologiske informasjon, blant annet om reservoarutviklingen i området.

Dette har betydning for framtidig evaluering av letepotensialet i denne utvinningstillatelsen og de omkringliggende områdene. Brønnen vil nå bli permanent plugget og forlatt.

Boreoperasjonen ble utført av boreinnretningen West Navigator. Ved ferdigstillelse av denne brønnen vil West Navigator bli overtatt av Statoil for å bore en undersøkelsesbrønn på Griphøgda, utvinningstillatelse 281, nord for Ormen Langefunnet i Norskehavet.

Se også tabell for boreaktivitet 2003.

Kontaktperson i OD:
Børre Munch-Ellingsen, tlf. 51 87 68 07

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).