Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

6706/6-1

13.06.2003 Pressemelding nr. 10/2003: Esso Exploration and Production Norway AS, et datterselskap av ExxonMobil Corporation, har som operatør for utvinningstillatelse 264 avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6706/6-1, det såkalte Hvitveisprospektet på Naglfardomen i Vøringbassenget.

Brønnen ble boret ned til et total dyp på 3414 meter under havnivå. Havdypet på lokasjonen er ca. 1300 meter.

Dette er den første undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 264 som dekker blokkene 6706/5, 6706/6 og 6707/4. Utvinningstillatelsen, som ble tildelt i 16. konsesjonsrunde er lokalisert i Norskehavet ca. 320 km vest av Bodø og ca. 265 km nord for Åsgardfeltet.

Det er påtruffet mindre mengder gass, men funnet er ikke kommersielt i dag. Brønnen har gitt verdifull geologiske informasjon, blant annet om reservoarutviklingen i området.

Dette har betydning for framtidig evaluering av letepotensialet i denne utvinningstillatelsen og de omkringliggende områdene. Brønnen vil nå bli permanent plugget og forlatt.

Boreoperasjonen ble utført av boreinnretningen West Navigator. Ved ferdigstillelse av denne brønnen vil West Navigator bli overtatt av Statoil for å bore en undersøkelsesbrønn på Griphøgda, utvinningstillatelse 281, nord for Ormen Langefunnet i Norskehavet.

Se også tabell for boreaktivitet 2003.

Kontaktperson i OD:
Børre Munch-Ellingsen, tlf. 51 87 68 07

Oppdatert: 04.09.2009