Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

16/1-7

27.05.2004 Pressemelding nr. 11/2004: Esso Exploration and Production Norway A/S, som er datterselskap av Exxon Mobil Corporation og operatør for undersøkelsestillatelsene 001B og 242, blokk 16/1, har gjort et lovende oljefunn i undersøkelsesbrønn 16/1-7 like vest av Utsirahøgda.

Brønnen ble boret om lag 35 kilometer sørvest av Balder med den halvt nedsenkbare boreinnretningen Deepsea Delta på 112 m vanndyp og til et dyp av 3156 m under havflaten. Interessante oljevolumer ble påvist i bergarter av midtre jura alder, mest sannsynlig i Hugin-/Sleipnerformasjonene.

Det er nødvendig å utføre ytterligere analyser og studier for å kunne evaluere størrelsen på funnet, men foreløpige vurderinger tyder på at det kan være drivverdig. Funnet ligger i så henseende i gunstig avstand til eksisterende infrastruktur i Jotun-/Balderområdet.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsene 001B og 242 er Esso Exploration and Production Norway A/S og Statoil, begge med 50 prosent eierandel.

Etter avslutning av boreoperasjonen går Deepsea Delta til oppdrag for Hydro for boring av en letebrønn i blokk 30/11 sør for Oseberg.

Se også tabell for boreaktivitet 2004.


Kontaktperson i OD:
Magne Gunnar Edvardsen, tlf. 51 87 64 51

 
 

Oppdatert: 04.09.2009