Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

24/9-7, 7A, 7B og 7C

14.04.2004 Pressemelding nr. 5/2004: Marathon Petroleum Norge AS har, som operatør for utvinningstillatelse 150, avsluttet boringen av avgrensningsbrønnene 24/9-7, 7A, 7B og 7C. Planen var å bore en vertikal brønn og et sidesteg høyere opp på strukturen. I tillegg ble to sidesteg planlagt og besluttet under boreprosjektet. Boringene er utført ca. 18 km sørvest for Heimdalfeltet. Vanndypet i borelokaliteten var 124 m.  Den vertikale brønnen ble boret til totalt dyp 2250 m under havoverflaten.

Brønnene ble boret nær funnene 24/9-5 og 24/9-6, oppdaget av Fina i bergarter av tidlig tertiær alder i henholdsvis 1993 og 1994. Marathon overtok i 2003 operatørskapet for utvinningstillatelsen og gjennomførte  ny kartlegging. Ut fra dette arbeidet ble det antatt at funnene representerte sand presset ut i omgivende mer finkornete bergarter, såkalt injeksjonssand.  Dette er blitt bekreftet av de fire boringene.

Det ble påvist hydrokarboner i alle de fire brønnene. Den vertikale brønnen, 24/9-7, påviste en netto gasskolonne på ca 37 m og en netto oljekolonne på ca 12 m fordelt på flere sandsteinsnivåer. Sidestegsbrønnene viste liknende reservoarmektigheter fylt med olje lengre ned på strukturen og et gassfylt tynnere reservoar høyere opp på strukturen. Trykkmålinger og væskeprøver fra brønnene viser at det sannsynligvis er sammenheng mellom 24/9-5 og -6 funnene og ressursene påvist i de nye boringene ? slik at det i realiteten er snakk om ett funn med en total oljekolonne på ca 106 m.

Oljedirektoratet vurderer resultatene fra boringene som oppmuntrende ? framkommet som resultat av godt og detaljert utforskningsarbeid i et modent område på sokkelen. Ressursene vil bli vurdert som et mulig tillegg til ressursene i Alvheimfunnene, som vurderes bygd ut i nær fremtid.

Boringene ble gjennomført av DeepSea Delta. Brønnene ble midlertidig plugget og forlatt 11. april. Boreinnretningen er nå gått til utvinningstillatelse 266 for å bore undersøkelsesbrønn 26/4-2 med A/S Norske Shell som operatør.

Se også tabell for boreaktivitet 2004.


Kontaktinformasjon
Morten Sand, tlf. 51 87 61 87

Oppdatert: 04.09.2009