Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

30/11-6

05.07.2004 Pressemelding nr. 13/2004: Norsk Hydro Produksjon AS har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 30/11-6 i utvinningstillatelse 272. Brønnen ble boret ca 135 km ut fra norskekysten rett sør for Bergen. Vanndypet var 103 m.

Brønnen ble boret for å evaluere et sandsteinsprospekt av jura alder kalt "Brontes". Boringen ble avsluttet i bergarter tilhørende Dunlin-formasjonen 3350m under havnivå. Spor av hydrokarboner ble funnet i det forventede reservoarnivået. Forsøk på prøvetaking viste at hydrokarbonene ikke er produserbare, og brønnen ble ikke testet.

Boringen ble gjennomført med boreinnretningen DeepSea Delta. Boringen ble avsluttet 2 juli, og ble gjennomført i løpet av 30 dager.  Innretningen vil fortsette å operere for Norsk Hydro Produksjon AS.


Se også tabell for boreaktivitet 2004.


Kontaktinformasjon
Morten Sand, tlf. 51 87 61 87

Oppdatert: 04.09.2009