Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

31/4-A-30 B

21.05.2004 Pressemelding nr. 9/2004: Norsk Hydro har, som operatør for Bragefeltet (utvinningstillatelse 053B i blokk 31/4) påvist en ny, mindre oljesone som ligger i et dypere statigrafisk nivå enn hovedreservoarene på feltet. Funnet er i sandstein av jura alder (Brent, Ness sandsteiner). Dette reservoaret er enten vannfylt eller forvitret andre steder hvor det er testet på Bragefeltet.

Oljen ble påvist under boring av brønn 31/4-A-30 B. Formålet med boringen var å sikre stratigrafisk kontroll. Foreløpige beregninger viser initielt i underkant av en million Sm3 olje. Det er mulighet for ytterligere økning av volum, avhengig av reservoarets utbredelse. Funnet representerer dermed en interessant tilleggsressurs som raskt kan knyttes til produksjonen.


Funnet dekkes av Brage samordningsavtale, med følgende rettighetshavere:
Norsk Hydro Produksjon AS  20%
Paladin Resources Norge AS 20%
Esso Exploration and Production Norway A/S 16.4%
Petoro AS 14.3%
Statoil ASA 12.7%
Eni Norge AS 12.3%
OER Oil AS 4.4%


Kontaktperson i OD:
Jan Stenløkk, tlf. 51 87 67 56
 

Oppdatert: 04.09.2009