Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

35/11-13

13.05.2005 Pressemelding 9/2005: Norsk Hydro Produksjon AS, som operatør for utvinningstillatelse 090 i blokk 35/11, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 35/11-13. Det ble påtruffet olje og gass i brønnen.

Brønn 35/11-13 ble boret like nord for Framfeltet på et vanndyp på 361 meter, og ble gjennomført med boreinnretningen "Deepsea Trym". Brønnen ble boret til et totalt dyp på 3266 meter, og det ble påtruffet olje og gass i brønnen som ble boret på et separat sandsteinsprospekt av sen jura alder.

Resultatene fra brønnen vurderes som positive. Funnet ligger i et område med utbygd infrastruktur for produksjon og transport av petroleum. Mulighetene for at funnet vil være kommersielt anses som gode. Funnet er produksjonstestet med en oljerate på 500 Sm3 eller 3150 fat/dag.

Brønnen bekrefter Oljedirektoratets vurderinger om at det fortsatt kan gjøres funn som er lønnsomme i godt utforskete deler av norsk sokkel

Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt. Riggen "Deepsea Trym" går deretter til Trollfeltet for å bore en produksjonsbrønn.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 090 er:
Norsk Hydro Produksjon AS (operatør) 25%
Mobil Development Norway AS 25%
Statoil ASA 20%
Idemitsu Petroleum Norge 15%
Gaz de France Norge AS 15%


kart 


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00
 

Oppdatert: 04.09.2009