Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

6302/6-1

23.09.2005 Pressemelding 18/2005: Statoil ASA, som operatør for utvinningstillatelse 251, er i ferd med å avslutte undersøkelsesbrønn 6302/6-1 på Tulipanstrukturen i Norskehavet.

Brønnen er boret på 1260 meters vanndyp, omlag 130 km vest for Ormen Lange. Hovedformål med brønnen var å teste et prospekt av tidlig tertiær alder.

På vel 2600 meters dyp under havbunnen ble det påtruffet mindre mengder gass i tidlig tertiær sandstein. Operatøren er nå i ferd med å avslutte et meget omfattende datainnsamlingsprogram som vil bli lagt til grunn for videre analyser. Boringen blir avsluttet i bergarter av sen kritt alder om lag 2950 meter under havbunnen.

Oljedirektoratet vurderer resultatet fra letebrønnen på Tulipanstrukturen som oppmuntrende for videre leting i et helt nytt område av Norskehavet.

Boringen er utført med riggen "Eirik Raude".


Rettighetshavere i utvinningstillatelsen er:
Statoil ASA (90 %) og
A/S Norske Shell (10 %).
BG Norge har en avtale med Statoil om overtakelse av 20 % andel; dette avventer godkjenning av myndighetene.

 

kart
 

Oppdatert: 04.09.2009