Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

6406/9-1

23.05.2005 Pressemelding nr. 11/2005: Undersøkelsesbrønn 6406/9-1 på Onyx SV prospektet på Haltenterrassen. A/S Norske Shell har, som operatør for utvinningstillatelse 255, blokkene 6406/5, 6 og 9, gjort et lovende gassfunn i undersøkelsesbrønn 6406/9-1, beliggende ca. 40 km vest for Draugenfeltet.

Brønnen ble boret med boreinnretningen Transocean Leader på 308 meters havdyp til en total dybde av 5052 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter av tidlig jura alder.

Det er påvist gass i sandsteiner av jura alder, og to vellykkede produksjonstester er gjennomført. I begge tilfeller var maksimum produksjonsrate på 1,4 millioner Sm3 gass per dag gjennom en 3/4 tommers dyseåpning.

Nå pågår det vurderinger av informasjon fra brønnen for å anslå størrelsen på funnet. Det er for tidlig å si om funnet kan danne grunnlag for en selvstendig utbygging, eller om det kan bygges ut som en satellitt til eksisterende felt.

Oljedirektoratet antar at funnet kan ha en størrelse på opp mot 60 milliarder Sm3 gass utvinnbart, men dette anslaget vil være usikkert så lenge funnet ikke er avgrenset.

Operatøren A/S Norske Shell planlegger både en avgrensningsbrønn på funnet og en undersøkelsesbrønn på et annet prospekt i utvinningstillatelsen i 2.halvår 2006. Brønnen blir nå permanent plugget

Boreinnretningen Transocean Leader vil nå bli overtatt av Norsk Hydro som operatør for utvinningstillatelse 283. Innretningen skal bore en undersøkelsesbrønn i blokk 6605/8 i Vøringbassenget på det såkalte Stetindprospektet.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 255 er:
A/S Norske Shell (operatør) 30 %
Total E&P Norge AS 20 %
Statoil ASA 20 %
Petoro AS 30 %

 

kart


 

Oppdatert: 04.09.2009