Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

7131/4-1

13.05.2005 Pressemelding 10/2005: Statoil ASA, som operatør for blokk 7131/4, en av blokkene i utvinningstillatelse 233, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7131/4-1.

Hovedmålet med brønnen var å teste et prospekt i sandsteiner av sen trias alder, kalt "Guovca".

Brønnen påviste ikke hydrokarboner. De innsamlede dataene bekrefter imidlertid at det er sandstein med reservoarkvalitet til stede i området. Dataene vil nå bli analysert for om mulig å kunne avklare årsaken til manglende hydrokarbonfylling. Boringen ble avsluttet i bergarter av trias alder 1270 m under havnivå. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt.

Selv om dette prospektet er tørt, endrer ikke dette Oljedirektoratets vurdering om at det fortsatt kan gjøres funn i Barentshavet.

Brønn 7131/4-1 ble boret med den flyttbare boreinnretningen Eirik Raude på 331m vanndyp, ca 115 km nordøst for Nordkynhalvøya. Innretningen vil etter ferdigstillelse av brønnen bli flyttet til Norskehavet for å bore brønn
6302/6-1 i utvinningstillatelse 251.


Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 233 er:
Statoil ASA (operatør) 50%
Norsk Hydro Produksjon AS 35%
Eni Norge AS 15%


kart


Contact within the NPD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009