7131/4-1

13.05.2005 Pressemelding 10/2005: Statoil ASA, som operatør for blokk 7131/4, en av blokkene i utvinningstillatelse 233, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7131/4-1.

Hovedmålet med brønnen var å teste et prospekt i sandsteiner av sen trias alder, kalt "Guovca".

Brønnen påviste ikke hydrokarboner. De innsamlede dataene bekrefter imidlertid at det er sandstein med reservoarkvalitet til stede i området. Dataene vil nå bli analysert for om mulig å kunne avklare årsaken til manglende hydrokarbonfylling. Boringen ble avsluttet i bergarter av trias alder 1270 m under havnivå. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt.

Selv om dette prospektet er tørt, endrer ikke dette Oljedirektoratets vurdering om at det fortsatt kan gjøres funn i Barentshavet.

Brønn 7131/4-1 ble boret med den flyttbare boreinnretningen Eirik Raude på 331m vanndyp, ca 115 km nordøst for Nordkynhalvøya. Innretningen vil etter ferdigstillelse av brønnen bli flyttet til Norskehavet for å bore brønn
6302/6-1 i utvinningstillatelse 251.


Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 233 er:
Statoil ASA (operatør) 50%
Norsk Hydro Produksjon AS 35%
Eni Norge AS 15%


kart


Contact within the NPD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).