Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

9/3-2

23.11.2005 Pressemelding 22/2005: Paladin Resources, som operatør for utvinningstillatelse 316, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrøn 9/3-2. Boringen viste ingen indikasjoner på hydrokarboner.

Målet for brønnen var et sandsteinsprospekt av jura alder, kalt "Aimee". Prospektet er lokalisert cirka 10 kilometer øst for det nedstengte Yme-feltet.

Brønnen ble boret til et totalt dyp av 3154 meter i trias. Boringen viste ingen indikasjoner på hydrokarboner. Brønnen blir nå logget, og vil deretter bli permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret med den oppjekkbare innretningen Mærsk Giant, som etter ferdigstillelse vil bli flyttet til blokk 1/2 for å bore brønn 1/2-2 i Hummer-prospektet i utvinningstillatelse 143-CS.


Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 316.
Se OD's faktasider.


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009