Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

1/2-2

02.02.2006 Pressemelding 4/2006: Paladin Resources Norge AS, som operatør for utvinningstillatelse 143 CS, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 1/2-2.

Målet for brønnen var et sandsteinsprospekt av tidlig tertiær alder, kalt "Hummer". Prospektet var lokalisert like nord for Blane-funnet i Nordsjøen.

Undersøkelsesbrønn 1/2-2 ble boret til et totalt dyp av 3434 meter inn i bergarter av sen kritt alder. Boringen ga indikasjoner på hydrokarboner fra om lag 3145 m under havoverflaten i tidlig tertiære sandsteiner.

Operatøren har gjennomført et datainnsamlingsprogram som vil bli lagt til grunn for videre analyser for å avklare gjenværende potensiale i utvinningstillatelsen. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret med den oppjekkbare innretningen Mærsk Giant, som etter ferdigstillelse vil bli flyttet til blokk 15/12 for å bore avgrensingsbrønnen 15/12-16 i utvinningstillatelse 038 på Varg Sør-funnet i Nordsjøen.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 143 CS er:

Paladin Resources Norge AS - 45 prosent
Det Norske Oljeselskap AS - 35 prosent
BG Norge AS - 20 prosent


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00
 

Oppdatert: 16.09.2009