1/2-2

02.02.2006 Pressemelding 4/2006: Paladin Resources Norge AS, som operatør for utvinningstillatelse 143 CS, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 1/2-2.

Målet for brønnen var et sandsteinsprospekt av tidlig tertiær alder, kalt "Hummer". Prospektet var lokalisert like nord for Blane-funnet i Nordsjøen.

Undersøkelsesbrønn 1/2-2 ble boret til et totalt dyp av 3434 meter inn i bergarter av sen kritt alder. Boringen ga indikasjoner på hydrokarboner fra om lag 3145 m under havoverflaten i tidlig tertiære sandsteiner.

Operatøren har gjennomført et datainnsamlingsprogram som vil bli lagt til grunn for videre analyser for å avklare gjenværende potensiale i utvinningstillatelsen. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret med den oppjekkbare innretningen Mærsk Giant, som etter ferdigstillelse vil bli flyttet til blokk 15/12 for å bore avgrensingsbrønnen 15/12-16 i utvinningstillatelse 038 på Varg Sør-funnet i Nordsjøen.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 143 CS er:

Paladin Resources Norge AS - 45 prosent
Det Norske Oljeselskap AS - 35 prosent
BG Norge AS - 20 prosent


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00
 

Oppdatert: 16.09.2009

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).