Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

15/12-16 S

10.04.2006 Pressemelding 13/2006: Talisman Energy Norge AS, har som operatør av utvinningstillatelse 038, påvist tilleggsressurser på 15/12-12 Rev (tidligere kalt 15/12-12 Varg Sør). Forekomsten ligger 6 kilometer sør for Vargfeltet.

Avgrensingsbrønnen 15/12-16 S ble boret med boreinnretningen Mærsk Giant på 87 meters havdyp til en total dybde på 2921 meter under havoverflaten. Brønnen ble avsluttet i bergarter av jura alder. Det ble påvist gass med noe kondensat i sandsteiner av sen jura alder. En vellykket produksjonstest er gjennomført. Maksimum produksjonsrate var på henholdsvis 1,2 millioner Sm3 gass og 332 Sm3 kondensat per dag gjennom en 72/64 tommers dyseåpning.

Avgrensningsbrønnen påviste interessante tilleggsressurser. Datainnsamlingen fra brønnen gir god informasjon som støtter en videre utbygging. Oljedirektoratet antar at funnet har en størrelse på minst 0,5 milliarder Sm3 utvinnbar gass. Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil nå gå videre i planleggingen for å videreutvikle tilleggsfunnet på Varg Sør strukturen.

Brønnen blir midlertidig plugget og forlatt for senere bruk som produsent. Boreinnretningen Mærsk Giant vil forflyttes for å bore avgrensingsbrønnen 7/8-5 for Talisman på 7/8-3 funnet som ligger nordvest for Ulafeltet sør i Nordsjøen.

 

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 038 er:
Talisman Energy Norge AS (65 %)
Petoro AS (30 %)
Pertra ASA (5%)

 

kart
 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00
 

Oppdatert: 04.09.2009