Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

15/3-8

27.03.2006 Pressemelding 10/2006: Statoil ASA har som operatør av utvinningstillatelse 025, bekreftet olje- og gassfunn på Gudrunstrukturen. Funnet ligger 40 kilometer nord for Sleipnerfeltet.

Avgrensningsbrønn 15/3-8 ble boret med boreinnretningen Transocean Leader på 109 meters havdyp til en total dybde på 4570 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter av sen jura alder.

Det ble påvist olje og gass i sandsteiner av sen jura alder. To vellykkede produksjonstester er gjennomført. Maksimum produksjonsrate var på henholdsvis 1000 og 1200 Sm3 olje per dag gjennom en 3/4 tommers dyseåpning.

Avgrensningsbrønnen bekrefter for en stor del størrelsen på funnet i Gudrunstrukturen.  Datainnsamlingen fra brønnen gir god informasjon som støtter utbygging.

Oljedirektoratet antar at funnet har en størrelse på minst 25 millioner Sm3 (150 millioner fat) utvinnbare oljeekvivalenter.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil nå gå videre i planleggingen med å bygge ut funnet på Gudrun strukturen.

Brønnen blir permanent plugget.

Boreinnretningen Transocean Leader vil nå bore produksjonsbrønner på Gullfaks Sør.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 025


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00
 

Oppdatert: 04.09.2009