Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

34/10-49 S, B og A

02.06.2006 Pressemelding 15/2006: Statoil ASA, som operatør for utvinningstillatelse PL050, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 34/10-49.

Under operasjonen ble det boret to brønnbaner, 34/10-49 S og 34/10-49 A. Brønnbane 34/10-49 A ble boret som sidesteg fra 34/10-49 S. I tillegg ble brønnbanen 34/10-49 S forlenget inn i et nytt prospektområde.  Denne forlengelsen er betegnet som 34/10-49 B.
 
Målet for brønnen var å undersøke potesialet for olje og gass i sandsteiner av sen kritt, tidlig jura og midtjura alder. Brønnen var planlagt med to separate løp for å avklare til sammen 5 boremål. Prospektene er lokalisert ca. 10 km sørvest for Gullfaksfeltet i Nordsjøen. Det dypeste løpet 34/10-49 S og B ble boret til 5480 m og avsluttet i bergarter av tidlig kritt alder. Sidesteget 34/10-49 A ble boret til 3312 m i bergarter av midtjura alder. Det ble gjort to mindre oljefunn i bergarter av tidlig- til midtjura alder.

Oljedirektoratet antar at funnet har en størrelse på 1,5-2 millioner Sm³ (10-15 millioner fat) utvinnbare oljeekvivalenter. 
 
Brønnen blir permanent plugget.
 
Boreoperasjonen ble utført med den flyttbare boreinnretningen Ocean Vanguard, som nå vil bore en letebrønn for Statoil i utvinningstillatelse 128 i Norskehavet.
 

Rettighetshavere i utvinningstillatelse PL050 er:
. Statoil ASA (operatør) 61%
. Norsk Hydro Produksjon AS 9%
. Petoro AS 30%  

 

kart

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

 

Oppdatert: 04.09.2009