34/11- 5 S

15.06.2006 Pressemelding 17/2006: Statoil ASA har som operatør av utvinningstillatelse PL193, bekreftet funn av hydrokarboner i et segment i Valemonfunnet nær Kvitebjørnfeltet.

Brønnen 34/11-5 S ble boret fra plattformen Kvitebjørn på 190 meters havdyp til en total vertikal dybde på 4370 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter av midtre jura alder. Brønnens totale lenge er 7380 meter.

Det ble påvist hydrokarboner i sandsteiner av midtre jura alder.

Brønnen har gitt viktig informasjon om 34/10-23 Valemon sin utstrekning og egenskaper.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelsen vil fortsette arbeidet med å vurdere utbygging av Valemonfunnet.

Brønnen vil bli midlertidig plugget og de øvre seksjoner er planlagt gjenbrukt for sideboring som produksjonsbrønn på Kvitebjørn.

Boreinnretningen Kvitebjørn vil nå bore produksjonsbrønner på Kvitebjørnfeltet.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 193 er:

Statoil ASA (operatør) 43.55 %
Petoro AS 30.00 %
Norsk Hydro Produksjon a.s. 15.00 %
Enterprise Oil Norge AS 6.45 %
Total E&P Norge AS 5.00 %

 

kartKontaktperson i OD:

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009