35/11-14 S

21.11.2006 Pressemelding 33/2006: Norsk Hydro Produksjon AS, operatør for utvinningstillatelse 090B i blokk 35/11, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 35/11-14 S. Det ble påtruffet olje og gass.

Prospektet er kalt Astero. Formålet med boringen var å avgrense 35/11-13-funnet, av øvre jura alder, og som ble påvist med brønn 35/11-13 i april 2005.

Avgrensningsbrønnen ble boret til et totalt dyp på 3253 meter. Resultatene fra brønnen er positive og vil nå bli vurdert samlet med resten av området rundt Framfeltet for kommersiell utnyttelse. Funnet ligger nord for Framfeltet i Nordsjøen i et område med utbygd infrastruktur for produksjon og transport av petroleum.

Boringen av 35/11-14 S ble gjennomført med den flyttbare boreinnretningen Transocean Winner. Brønnen vil bli permanent plugget og forlatt. Transocean Winner skal nå gå til en ny borelokalitet i Norskehavet for å bore en letebrønn i utvinningstillatelse 263 som er operert av Hydro.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 090B er:
Norsk Hydro Produksjon AS (operatør): 25 %
Revus Energy ASA: 25 %
Statoil ASA: 20 %
Gaz de France Norge AS: 15 %
Idemitsu Petroleum Norge: 15 %

 
kart

 

Oppdatert: 04.09.2009