6403/6-1

25.07.2006 Pressemelding 23/2006: Statoil, som operatør for utvinningsløyve 322, har avslutta boringa av undersøkjingsbrønn 6403/6-1.

Dette var den fyrste undersøkjingsbrønnen i utvinningsløyve 322 som dekker blokkane 6403/ -5, -6 og -9. Løyvet vart tildelt i 18. runde i 2004.

Målet for brønnen var eit sandsteinsprospekt frå krittalder kalla "Edvarda". Prospektet var lokalisert like vest for oljefunnet 6405/7-1-Ellida og nordvest av Ormen Lange - feltet, det vil seie i den sørlege delen av Norskehavet og om lag 230 km nordvest for Kristiansund. Undersøkjingsbrønn 6403/6-1 vart bora til eit totalt djup av 4095 meter inn i bergartar av kritt alder. Brønnen var tørr og er nå plugga att og forlaten.

Boringa vart utført av borefartøyet Eirik Raude. Denne riggen vert nå teken over av Chevron for å bore utanfor kysten av Canada.


Rettshavarar for utvinningsløyve 322 er:
Statoil ASA (operatør)  - 90 prosent.
AS Norske Shell  - 10 prosent.

 

kart

For meir informasjon, ta kontakt med Direktør Bente Nyland på telefon 51876282.


 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).