6406/3-7

19.09.2006 Pressemelding 30/2006: Målet for brønnen var å undersøke potensialet for olje og gass i et prospekt kalt Antares, lokalisert sør for Åsgardfeltet i Norskehavet.

Undersøkelsesbrønn 6406/3-7 ble boret til et totalt dyp på 4489 meter under havoverflaten og ble avsluttet i bergarter av tidligjura alder.

Ingen bevegelige hydrokarboner ble påvist, og brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6406/3-7 ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen West Alpha på 275 meters vanndyp. West Alpha vil nå fortsette med boring av en undersøkelsesbrønn i utvinningstillatelse 255 operert av AS Norske Shell.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 314 er:
Statoil ASA (operatør): 45 %
Norsk Hydro Produksjon AS: 35 %
Mobil Development Norway: 20 %


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf.: 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009