6506/11-8

15.06.2006 Pressemelding 18/2006:  Statoil ASA, har som operatør på utvinningstillatelse PL 134B avsluttet boring av avgrensningsbrønn 6506/11-8 på Haltenbanken.

Målet for brønnen var å påvise tilstedeværelse av hydrokarboner i den sydlige delen av Morvin, som ble oppdaget med undersøkelsesbrønn 6506/11-7 i 2001. Funnet ligger ca. 8 km nord for Kristinfeltet.

Reservoaret er sandsteiner av tidlig - midtjura alder. Brønnen ble boret til 4893 m og avsluttet i bergarter av tidlig jura alder. Foreløpige analyser bekrefter utstrekning av oljefunnet i bergarter av midtjura alder.

Brønnen ble boret med den flyttbare boreinnretningen West Alpha. Når riggen har fullført tilbakepluggingen vil den fortsette med en ny brønn for Statoil i utvinningstillatelse 314.


Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 134B er:

Statoil ASA 50%
Eni Norge AS 30%
Norsk Hydro Produksjon AS 14%
Total E&P Norge AS 6%

 

kart


Kontaktperson i OD:

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Oppdatert: 04.09.2009