6506/11-8

15.06.2006 Pressemelding 18/2006:  Statoil ASA, har som operatør på utvinningstillatelse PL 134B avsluttet boring av avgrensningsbrønn 6506/11-8 på Haltenbanken.

Målet for brønnen var å påvise tilstedeværelse av hydrokarboner i den sydlige delen av Morvin, som ble oppdaget med undersøkelsesbrønn 6506/11-7 i 2001. Funnet ligger ca. 8 km nord for Kristinfeltet.

Reservoaret er sandsteiner av tidlig - midtjura alder. Brønnen ble boret til 4893 m og avsluttet i bergarter av tidlig jura alder. Foreløpige analyser bekrefter utstrekning av oljefunnet i bergarter av midtjura alder.

Brønnen ble boret med den flyttbare boreinnretningen West Alpha. Når riggen har fullført tilbakepluggingen vil den fortsette med en ny brønn for Statoil i utvinningstillatelse 314.


Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 134B er:

Statoil ASA 50%
Eni Norge AS 30%
Norsk Hydro Produksjon AS 14%
Total E&P Norge AS 6%

 

kart


Kontaktperson i OD:

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51 87 61 00

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).