6608/10-11S

18.08.2006 Pressemelding 26/2006: Statoil ASA har som operatør for utvinningstillatelsen 128 avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6608/10-11S.

Målet for brønnen var å undersøke potensialet for olje og gass i sandsteiner av jura (Fangst- og Båt- gruppene) alder i et prospekt kalt Trost. Prospektet ligger cirka 1 km vest for Nornefeltet.

Undersøkelsesbrønnen 6608/10-11S ble sidestegboret fra K-rammen på Nornefeltet. Brønnen ble boret til et totalt dyp på 3243 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter av tidlig jura alder.

Brønnen påviste gass i Fangstgruppen, og funnet vil bli videre evaluert med hensyn på mulig oppknytning mot Nornefeltet.

Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6608/10-11S ble boret med boreinnretningen Transocean Arctic på 376 meter vanndyp.  Transocean Arctic vil nå fortsette med produksjonsboring på Nornefeltet.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 128 er:
Statoil ASA (operatør): 50.45 %
Petoro AS: 24.55 %
Norsk Hydro Produksjon AS: 13.50 %
ENI Norge AS: 11.50 %

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51876100 

Oppdatert: 04.09.2009