6608/11-5

11.07.2006 Pressemelding 21/2006: Statoil ASA har som operatør for utvinningstillatelsen 128 avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6608/11-5.

Målet for brønnen var å undersøke potensialet for olje og gass i sandsteiner av undre jura (Åreformasjonen) og øvre trias (Greybeds) alder i et prospekt kalt Valkyrie. Prospektet ligger 25 km nordøst for Nornefeltet og 2,7 km sørøst for Linerlefunnet som ble gjort i 2004.

Undersøkelsesbrønnen 6608/11-5 ble boret til et totalt dyp på 2248 m under havoverflaten og avsluttet i bergarter av trias alder.

Brønnen påviste spor av hydrokarboner. De innsamlede kjerne- og loggedataene fra brønnen vil bli brukt i den videre utforskingen av området. Brønnen vil nå bli permanent plugget og forlatt.

Brønn 6608/11-5 ble boret med boreinnretningen Ocean Vanguard på 342 m vanndyp. Ocean Vanguard vil nå bli overtatt av Norske Shell for boring i utvinningstillatelse 093 på Draugen.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 128 er:
Statoil ASA (operatør): 50.45 %
Petoro AS: 24.55 %
Norsk Hydro Produksjon ASA: 13.50 %
ENI Norge AS: 11.50 %


Kart

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51876100

Oppdatert: 22.01.2013