7122/7-3

05.01.2006 Pressemelding 1/2006: Eni Norge har som operatør for utvinningstillatelse 229, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7122/7-3 på Goliat Sør-strukturen. Utvinningstillatelsen ligger cirka 85 kilometer nordvest for Hammerfest og cirka 50 kilometer sørøst for Snøhvitfeltet.

Boringen ble gjennomført med boreinnretningen Eirik Raude på 343 meters vanndyp. Brønn 7122/7-3 ble boret til et total dyp på 2701 meter under havnivå og avsluttet i kalksteinsbergarter av perm alder.

Det ble påvist hydrokarboner i tre forskjellige nivåer i sandsteiner av trias alder. Olje og gass ble påtruffet i hovedreservoaret i Realgrunnundergruppen av sen trias alder. I tillegg ble det også påvist olje i Snaddformasjonen av samme alder og en oljekolonne i Kobbe formasjonen av midtre trias alder.

Funnet i de dypere formasjonene vurderes som svært positivt ettersom det påviser et petroleumspotensial som tidligere ikke er bekreftet i denne delen av Hammerfestbassenget. Funnet vil kunne få stor betydning for framtidig utforskning i tilstøtende deler av Barentshavet.

Brønnen ble ikke produksjonstestet, men det er gjennomført omfattende logging og kjernetaking for videre evaluering. Det planlegges videre boring i utvinningstillatelsen i 2006.

Boreinnretningen Eirik Raude vil bli overtatt av Statoil for å bore undersøkelsesbrønn 7227/11-1 S på Uranusstrukturen i utvinningstillatelse 202.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 229 er:

Eni Norge (operatør) 65 prosent
Statoil 20 prosent
DNO 15 prosent


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00
 

Oppdatert: 16.09.2009

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).