Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

7122/7-3

05.01.2006 Pressemelding 1/2006: Eni Norge har som operatør for utvinningstillatelse 229, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7122/7-3 på Goliat Sør-strukturen. Utvinningstillatelsen ligger cirka 85 kilometer nordvest for Hammerfest og cirka 50 kilometer sørøst for Snøhvitfeltet.

Boringen ble gjennomført med boreinnretningen Eirik Raude på 343 meters vanndyp. Brønn 7122/7-3 ble boret til et total dyp på 2701 meter under havnivå og avsluttet i kalksteinsbergarter av perm alder.

Det ble påvist hydrokarboner i tre forskjellige nivåer i sandsteiner av trias alder. Olje og gass ble påtruffet i hovedreservoaret i Realgrunnundergruppen av sen trias alder. I tillegg ble det også påvist olje i Snaddformasjonen av samme alder og en oljekolonne i Kobbe formasjonen av midtre trias alder.

Funnet i de dypere formasjonene vurderes som svært positivt ettersom det påviser et petroleumspotensial som tidligere ikke er bekreftet i denne delen av Hammerfestbassenget. Funnet vil kunne få stor betydning for framtidig utforskning i tilstøtende deler av Barentshavet.

Brønnen ble ikke produksjonstestet, men det er gjennomført omfattende logging og kjernetaking for videre evaluering. Det planlegges videre boring i utvinningstillatelsen i 2006.

Boreinnretningen Eirik Raude vil bli overtatt av Statoil for å bore undersøkelsesbrønn 7227/11-1 S på Uranusstrukturen i utvinningstillatelse 202.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 229 er:

Eni Norge (operatør) 65 prosent
Statoil 20 prosent
DNO 15 prosent


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00
 

Oppdatert: 16.09.2009