7122/6-2

25.09.2006 Pressemelding 29/2006: Statoil ASA, operatør for utvinningstillatelsen 110B,  har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7122/6-2.

Målet for brønnen var å undersøke potensialet for gass i sandsteiner av sen trias alder i et prospekt kalt Tornerose. Prospektet ligger ca. 60 km øst for Snøhvitfeltet og ca. 100 km nordvest for Hammerfest. Undersøkelsesbrønn 7122/6-1 som ble boret av Total i 1987, påviste gass i de nordvestlige delene av strukturen.

Undersøkelsesbrønn 7122/6-2 ble boret til et totalt dyp på 3057 m under havoverflaten og avsluttet i bergarter av midt trias alder.

Brønnen påviste gass i flere tynne sandsteinslag av sen trias alder. Funnet er nå under vurdering som en del av ressursgrunnlaget for en mulig utvidelse av LNG-anlegget på Melkøya. Resultatet fra brønnen vurderes som positivt for prospektiviteten i området.

Brønnen ble ikke produksjonstestet, men det ble gjennomført omfattende logging og prøvetaking for videre evaluering av funnet. Brønnen er permanent plugget og forlatt. Det planlegges videre boring i området rundt Snøhvit i 2007/2008.

Brønn 7122/6-2 ble gjennomført med boreinnretningen Polar Pioneer på 408 m vanndyp. Polar Pioneer er nå overtatt av ENI for boring av brønn 7122/7- 4 på Goliatfunnet i utvinningstillatelse 229.


Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 110B er:
Statoil ASA (operatør): 33,53 %
Petoro AS: 30,00 %
Total E&P Norge AS: 18,40 %
Gaz de France Norge AS: 12,00 %
Hess Norge AS: 3,26 %
RWE Dea Norge AS: 2,81 %


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51876100

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).