7122/6-2

25.09.2006 Pressemelding 29/2006: Statoil ASA, operatør for utvinningstillatelsen 110B,  har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7122/6-2.

Målet for brønnen var å undersøke potensialet for gass i sandsteiner av sen trias alder i et prospekt kalt Tornerose. Prospektet ligger ca. 60 km øst for Snøhvitfeltet og ca. 100 km nordvest for Hammerfest. Undersøkelsesbrønn 7122/6-1 som ble boret av Total i 1987, påviste gass i de nordvestlige delene av strukturen.

Undersøkelsesbrønn 7122/6-2 ble boret til et totalt dyp på 3057 m under havoverflaten og avsluttet i bergarter av midt trias alder.

Brønnen påviste gass i flere tynne sandsteinslag av sen trias alder. Funnet er nå under vurdering som en del av ressursgrunnlaget for en mulig utvidelse av LNG-anlegget på Melkøya. Resultatet fra brønnen vurderes som positivt for prospektiviteten i området.

Brønnen ble ikke produksjonstestet, men det ble gjennomført omfattende logging og prøvetaking for videre evaluering av funnet. Brønnen er permanent plugget og forlatt. Det planlegges videre boring i området rundt Snøhvit i 2007/2008.

Brønn 7122/6-2 ble gjennomført med boreinnretningen Polar Pioneer på 408 m vanndyp. Polar Pioneer er nå overtatt av ENI for boring av brønn 7122/7- 4 på Goliatfunnet i utvinningstillatelse 229.


Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 110B er:
Statoil ASA (operatør): 33,53 %
Petoro AS: 30,00 %
Total E&P Norge AS: 18,40 %
Gaz de France Norge AS: 12,00 %
Hess Norge AS: 3,26 %
RWE Dea Norge AS: 2,81 %


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf 51876100

Oppdatert: 04.09.2009