7122/7-4 S

22.11.2006 Pressemelding 34/2006: Eni Norge AS har, som operatør for utvinningstillatelse 229, avsluttet boring og testing av avgrensningsbrønn 7122/7-4 S på Goliat Sør- strukturen i Barentshavet.

Utvinningstillatelsen ligger cirka 50 kilometer sørøst for Snøhvitfeltet og cirka 85 kilometer nordvest for Hammerfest. Avgrensningsbrønnen 7122/7-4 S ble boret til et totalt dyp på 2366 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter av tidlig trias alder.

Målet for brønnen var å påvise en dypere olje/vann- kontakt i reservoaret i Realgrunn-undergruppen av sen trias alder og påvise en gass/olje-kontakt i reservoaret i Kobbe-formasjonen av midt trias alder på Goliat Sør-strukturen.

Olje/vann-kontakten ble etablert i reservoaret i Realgrunnundergruppen, og gass/olje-kontakten ble påvist i reservoaret i Kobbeformasjonen. I tillegg ble det påtruffet en dypere oljekolonne i sandsteiner i Klappmysformasjonen av tidlig trias alder. 

Resultatene av brønnen er nå under vurdering som en del av ressursgrunnlaget for en mulig utbygging av Goliatfunnet. Brønnen viste også at andelen gass har økt, og dette vil nå bli vurdert med hensyn til valg av mulig utbyggingsløsning. Funnet i de dypere formasjonene vurderes også som positivt ettersom det ikke er påvist et petroleumspotensial i denne delen av Hammerfestbassenget.

Det ble gjennomført en ny type produksjonstest (injeksjonstest) i Kobbeformasjonen for å bestemme produksjonsegenskapene i reservoaret.

Avgrensningsbrønn 7122/7-4 S ble gjennomført med boreinnretningen Polar Pioneer på 372 meters vanndyp. Polar Pioneer skal nå bore undersøkelsesbrønn 7122/7-5 på Goliat Vest- strukturen i utvinningstillatelse 229. Målet med denne brønnen er å teste hydrokarbonpotensialet i reservoarer av sen trias til tidlig trias alder.


Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 229 er:
Eni Norge AS (operatør): 65 %
Statoil ASA: 20 %
Det norske oljeselskap AS: 15 %


Kontaktperson i OD
:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51876100.

Oppdatert: 04.09.2009