Justering av skriftstørrelse

Hold Ctrl-tasten (PC) eller Cmd-tasten (MAC) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

7227/11-1 S og 1 A

22.03.2006 Pressemelding 9/2006: Statoil ASA har som operatør for utvinningstillatelse 202 avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7227/11-1. Under operasjonen ble det boret to brønnbaner, 7227/11-1 S og 7227/11-1 A.

Målet for brønnen var å undersøke potensialet for olje og gass i sandsteiner av sen trias alder i et prospekt kalt "Uranus". Prospektet ligger i Nordkappbassenget 25 km fra et mindre olje- og gassfunn, 7228/7-1, som ble gjort i 2001.

7227/11-1 S ble boret til et totalt dyp av 2590 m (2269 m under havnivå). 7227/11-1 A ble boret til et totalt dyp av 3446 m (3172 m under havnivå) i bergarter av tidlig perm alder.

Det var indikasjoner på hydrokarboner i brønnen, men ikke i kombinasjon med effektiv reservoarbergart. Brønnen er boret i et geologisk komplisert område hvor det er en stor utfordring å få en korrekt avbildning av undergrunnen med seismiske data. Forventet reservoarbergart ble ikke påvist i denne brønnen, men er likevel antatt å være til stede i området. Informasjonen fra brønnen vil bli brukt i den videre utforskingen av området.

Brønn 7227/11-1 ble boret med den flyttbare boreinnretningen Eirik Raude på 236 m vanndyp, ca. 125 km nord-nordøst for Nordkapp. Operasjonen ble gjennomført uten uhellsutslipp og i henhold til nullutslippskravet for Barentshavet. Eirik Raude vil bli flyttet til Norskehavet for å bore brønn 6403/6-1 i utvinningstillatelse 322.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 202 er:
Statoil ASA (operatør) 70%
Norsk Hydro Produksjon AS 30%


Kontaktperson i OD:

Johannes Kjøde, tlf. 51 87 65 85
 

Oppdatert: 04.09.2009