7/8-5 S

15.06.2006 Pressemelding 19/2006 Talisman Energy Norge, som operatør for utvinningstillatelse 301, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 7/8-5 S.

Avgrensningsbrønn 7/8-5 S ble boret 2 kilometer sørøst for funnbrønnen 7/8-3 Krabbe i jura bergart.

Formålet med brønnen var å avgrense størrelsen på funnet. Brønnen blir boret på 81 meters vanndyp, og totaldybden var 4168 meter.

Eventuell utbygging av Krabbe blir nå vurdert i forbindelse med en ny utbygging av Mimefeltet. Produksjonen på Mime, der Hydro var operatør, ble avsluttet i 1993. Talisman vil arbeide videre Krabbe og Mime for å utvikle en felles plan for produksjon. Mime ligger i sørlige Nordsjø, vest for Ula-Gydaområdet.

Avgrensningsbrønnen er midlertidig forlatt og tenkt brukt til eventuell vanninjeksjon.

Avgrensningsbrønnen 7/8-5 S ble boret med den flyttbare innretningen Maersk Giant. Den blir ny flyttet til Vargfeltet, der den skal bore en produksjonsbrønn.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 301 er:
Talisman Energy Norge AS (operatør) 60,00%
DONG Norge AS 40,00%


Kart


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

Oppdatert: 22.01.2013