25/11-24

21.03.2007 Pressemelding 12/2007: Norsk Hydro Produksjon AS, operatør for utvinningstillatelse 169 i blokk 25/11, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 25/11-24.

Dette er den 10. letebrønnen i utvinningstillatelse 169. Det primære målet for brønnen var å undersøke potensialet for olje i et prospekt av tertiær alder kalt Midway, lokalisert sørvest for Granefeltet i Nordsjøen. Et sekundært mål var å undersøke potensialet for olje i den underliggende jura-lagrekken.

Undersøkelsesbrønn 25/11-24 ble boret til et totalt dyp på 2091 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter av jura alder.

Det ble gjort et mindre oljefunn i sandsteiner av jura alder. Størrelsen på funnet vil bli videre vurdert. Ubetydelige volumer hydrokarboner ble påtruffet i tertiær.

Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.
Brønn 25/11-24 ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Transocean Winner på 114 meters vanndyp. Transocean Winner vil nå bore en undersøkelsesbrønn i utvinningstillatelse 090 nær Framfeltet i Nordsjøen, der Norsk Hydro også er operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse PL 169 er:

Norsk Hydro Produksjon AS 45 %
Petoro AS 30 %
ExxonMobil Exploration & Production Norway AS 13 %
Statoil ASA 12 %kart

 

Kontakt i OD:

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00.  

Oppdatert: 15.09.2009