6405/10 -1

29.08.2007 Pressemelding 31/2007: Statoil ASA, operatør for utvinningstillatelse 281, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6405/10 -1. Brønnen er lokalisert om lag 40 km nord for Ormen Langefeltet og ca 30 km sør for 6405/7-1 Ellida på dypt vann i Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i øvre kritt reservoarbergarter (Niseformasjonen) i et prospekt kalt Midnattsol. Brønnen påviste gass i Niseformasjonen i reservoar med dårlig reservoarkvalitet. Funnets størrelse er uavklart, men ODs foreløpige anslag gir et usikkerhetspenn på 1 - 15 milliarder Sm3 utvinnbar gass. Småskala formasjonstester ble utført og viste begrensede strømningsegenskaper. Omfattende datainnsamlingsprogram blir lagt til grunn for videre analyser av funnets størrelse og produksjonsegenskaper. Det er derfor for tidlig å konkludere om funnet kan bygges ut.

Brønnen er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 281. Tillatelsen ble tildelt i 17. konsesjonsrunde.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3158 m under havflaten, og ble avsluttet i Niseformasjonen i øvre kritt.

Havdypet var 928 m. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6405/10-1 ble boret med boreinnretningen Transocean Leader som skal til utvinningstillatelse 293 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 34/12-1 av Eni Norge AS etter et verkstedsopphold på ca 1 måned for 5 års klassifisering.

 

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 281:

Statoil ASA (operatør) 50%
EON Ruhrgas 20%
Petoro 20%
ConocoPhillips 10%kart

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

Oppdatert: 15.09.2009

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.