6406/8-2

12.03.2007 Pressemelding 9/2007:Total E P Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 323, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6406/8-2.

Målet for brønnen var å undersøke potensialet for olje og gass i et prospekt av jura alder kalt Hans, lokalisert 45 kilometer nordvest for Njordfeltet i Norskehavet.

Undersøkelsesbrønn 6406/8-2 ble boret til et totalt dyp på 4700 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter av tidlig jura alder. Brønnen var tørr og vil nå bli permanent plugget og forlatt.

Brønn 6406/8-2 ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Ocean Vanguard på 365 meters vanndyp. Ocean Vanguard vil nå bli overtatt av Statoil for boring på Snorrefeltet.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 323:

Total E&P Norge AS (operatør) 40 %
Statoil ASA 20 %
AS Norske Shell 20 %
ENI Norge 20 %kart

 

Kontakt i OD:

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00.

Oppdatert: 15.09.2009