6406/9-2 på 6406/9-1

29.06.2007 Pressemelding 24/2007: A/S Norske Shell, som operatør for utvinningstillatelse 255, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6406/9-2 på 6406/9-1-funnet (”Onyx Sørvest”).

6406/9-1-funnet som ble påvist i 2005 ligger om lag 40 km nordvest for Draugenfeltet i Norskehavet og innholder gass i midtre til nedre jura reservoarbergarter. OD antydet i pressemelding fra januar 2006 et usikkerhetsspenn på 10-50 mrd Sm3 utvinnbar gass for funnet.

Målet for avgrensingsbrønnen 6406/9-2 var å avgrense funnet. Brønnen påtraff gass/vann - kontakter i midtre til nedre jura reservoarbergarter og bekreftet dermed en nordlig utstrekning av funnet. ODs foreløpige vurdering er at størrelsen på funnet nå ligger i den øvre halvdelen av usikkerhetsspennet. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. De innsamlede dataene vil bli analysert for bedre å kunne anslå størrelsen og produksjonsegenskapene på funnet.

Avgrensingsbrønnen ble boret til en total dybde på 5330 meter under havnivå og ble avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura. Havdypet var 299 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt. Brønnen var den fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 255. Tillatelsen ble tildelt i 16. konsesjonsrunde i 2000.

Brønnen ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen West Alpha som nå skal til Kristinfeltet i Norskehavet for å bore produksjonsbrønnen 6506/11-N-2 H.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 255 er:

A/S Norske Shell (operatør): 30 %
Petoro AS: 30 %
Statoil ASA: 20 %
Total E&P Norge AS: 20 %

 

kart


Kontakt i OD:

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00.

Oppdatert: 15.09.2009

Siste nyheter

Tørr brønn nær Fenjafeltet i Norskehavet – 6306/3-1 S
09.12.2021 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 937, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6306/3-1 S.
Boretillatelser inkluderes på faktasider og faktakart
06.12.2021 Det vil bli gjort en oppgradering av faktasider og faktakart onsdag 8. desember, og sidene med tilhørende tjenester kan derfor få nedetid fra klokken 15 til 24.
Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.