6406/9-2 på 6406/9-1

29.06.2007 Pressemelding 24/2007: A/S Norske Shell, som operatør for utvinningstillatelse 255, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6406/9-2 på 6406/9-1-funnet (”Onyx Sørvest”).

6406/9-1-funnet som ble påvist i 2005 ligger om lag 40 km nordvest for Draugenfeltet i Norskehavet og innholder gass i midtre til nedre jura reservoarbergarter. OD antydet i pressemelding fra januar 2006 et usikkerhetsspenn på 10-50 mrd Sm3 utvinnbar gass for funnet.

Målet for avgrensingsbrønnen 6406/9-2 var å avgrense funnet. Brønnen påtraff gass/vann - kontakter i midtre til nedre jura reservoarbergarter og bekreftet dermed en nordlig utstrekning av funnet. ODs foreløpige vurdering er at størrelsen på funnet nå ligger i den øvre halvdelen av usikkerhetsspennet. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. De innsamlede dataene vil bli analysert for bedre å kunne anslå størrelsen og produksjonsegenskapene på funnet.

Avgrensingsbrønnen ble boret til en total dybde på 5330 meter under havnivå og ble avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura. Havdypet var 299 meter. Brønnen er permanent plugget og forlatt. Brønnen var den fjerde letebrønnen i utvinningstillatelse 255. Tillatelsen ble tildelt i 16. konsesjonsrunde i 2000.

Brønnen ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen West Alpha som nå skal til Kristinfeltet i Norskehavet for å bore produksjonsbrønnen 6506/11-N-2 H.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 255 er:

A/S Norske Shell (operatør): 30 %
Petoro AS: 30 %
Statoil ASA: 20 %
Total E&P Norge AS: 20 %

 

kart


Kontakt i OD:

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00.

Oppdatert: 15.09.2009