6407/7 -7S

17.09.2007 Pressemelding 35/2007:Norsk Hydro Produksjon AS, operatør for utvinningstillatelse 107, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6407/7 -7S. Brønnen er lokalisert om lag 5 km nordvest for Njord A-plattformen på den såkalte Njord Nordvestflanken.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i jura reservoarbergarter.
Brønnen påviste gass og kondensat i jura reservoarbergarter. Størrelsen på funnet er anslått til mellom 1 og 6 mrd Sm3 utvinnbar gass og mellom 0,5 og 2,5 mill Sm3 utvinnbar kondensat.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 107 vil vurdere å utvikle funnet som tilleggsressurser til Njordfeltet. Brønnen er den sjuende letebrønnen i utvinningstillatelse 107. Tillatelsen ble tildelt i 1985 i 9. konsesjonsrunde.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3646m under havflaten, og ble avsluttet i nedre jura. Havdypet var 334 m. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6407/7-7S ble boret av boreinnretningen Transocean Winner som nå vil fortsette med boring av brønngren 6407/7-B-1 Y1H på Nordvestflanken.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 107:

Norsk Hydro Produksjon AS (operatør) 20%
E.ON Ruhrgas Norge AS 30%
Mobil Development Norway AS 20%
Gaz de France Norge AS 20%
Petoro AS 07,5%
Endeavour Energy Norge AS 02,5%


 

kart

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

Oppdatert: 15.09.2009

Siste nyheter

Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.
Lite oljefunn sør for Bøylafeltet i Nordsjøen – 24/12-7
09.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 1041, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 24/12-7.
Bidrar med CCS-kunnskap i Glasgow
03.11.2021 Oljedirektoratets Eva Halland holder denne uken to CCS-presentasjoner under CoP26, FNs klimakonferanse i Glasgow.