6407/7 -7S

17.09.2007 Pressemelding 35/2007:Norsk Hydro Produksjon AS, operatør for utvinningstillatelse 107, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6407/7 -7S. Brønnen er lokalisert om lag 5 km nordvest for Njord A-plattformen på den såkalte Njord Nordvestflanken.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i jura reservoarbergarter.
Brønnen påviste gass og kondensat i jura reservoarbergarter. Størrelsen på funnet er anslått til mellom 1 og 6 mrd Sm3 utvinnbar gass og mellom 0,5 og 2,5 mill Sm3 utvinnbar kondensat.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 107 vil vurdere å utvikle funnet som tilleggsressurser til Njordfeltet. Brønnen er den sjuende letebrønnen i utvinningstillatelse 107. Tillatelsen ble tildelt i 1985 i 9. konsesjonsrunde.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3646m under havflaten, og ble avsluttet i nedre jura. Havdypet var 334 m. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6407/7-7S ble boret av boreinnretningen Transocean Winner som nå vil fortsette med boring av brønngren 6407/7-B-1 Y1H på Nordvestflanken.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 107:

Norsk Hydro Produksjon AS (operatør) 20%
E.ON Ruhrgas Norge AS 30%
Mobil Development Norway AS 20%
Gaz de France Norge AS 20%
Petoro AS 07,5%
Endeavour Energy Norge AS 02,5%


 

kart

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

Oppdatert: 15.09.2009

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).