6407/7 -7S

17.09.2007 Pressemelding 35/2007:Norsk Hydro Produksjon AS, operatør for utvinningstillatelse 107, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6407/7 -7S. Brønnen er lokalisert om lag 5 km nordvest for Njord A-plattformen på den såkalte Njord Nordvestflanken.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i jura reservoarbergarter.
Brønnen påviste gass og kondensat i jura reservoarbergarter. Størrelsen på funnet er anslått til mellom 1 og 6 mrd Sm3 utvinnbar gass og mellom 0,5 og 2,5 mill Sm3 utvinnbar kondensat.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 107 vil vurdere å utvikle funnet som tilleggsressurser til Njordfeltet. Brønnen er den sjuende letebrønnen i utvinningstillatelse 107. Tillatelsen ble tildelt i 1985 i 9. konsesjonsrunde.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3646m under havflaten, og ble avsluttet i nedre jura. Havdypet var 334 m. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6407/7-7S ble boret av boreinnretningen Transocean Winner som nå vil fortsette med boring av brønngren 6407/7-B-1 Y1H på Nordvestflanken.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 107:

Norsk Hydro Produksjon AS (operatør) 20%
E.ON Ruhrgas Norge AS 30%
Mobil Development Norway AS 20%
Gaz de France Norge AS 20%
Petoro AS 07,5%
Endeavour Energy Norge AS 02,5%


 

kart

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

Oppdatert: 15.09.2009