6607/2-1

23.03.2007 Pressemelding 13/2007:Eni Norge har, som operatør av utvinningsstillatelse 329, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6607/2-1 i Norskehavet.

Havdypet var 860 meter TVD. Brønnen var tørr.

Målet for brønnen var å undersøke et prospekt av paleocen alder.  Brønnen ble boret ca. 30 kilometer sørøst for funnet 6707/10-1 Luva og ca. 80 km NNV for Nornefeltet.

Undersøkelsesbrønn 6607/2-1 ble boret til et totaldyp på 3503 meter TVD under havflaten. Brønnen ble avsluttet i Springarformasjonen av øvre kritt alder.

Brønn 6607/2-1 ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Transocean Leader. Transocean Leader skal nå til utvinningsstillatelse 324 i Norskehavet for å bore brønn 6504/5-1 S.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 329 er:

Eni Norge AS (operatør) 40%
Gaz de France Norge AS 20%
DONG E&P Norge AS 20%
Petoro AS 20%kart

 

Kontakt i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00.

Oppdatert: 15.09.2009