7/11-11 S

18.06.2007 Pressemelding 20/2007: Talisman er operatør av utvinningstillatelse 301, som ligger i sørlig del av Nordsjøen. Avgrensingsbrønn 7/11-11 S ble boret med boreinnretningen Mærsk Giant på 80 meters havdyp. Det ble boret til en total dybde på 4400 meter under havoverflaten.

Brønn 7/11-11 S ble avsluttet i bergarter av trias alder. Det ble påvist olje i lavpermeable sandsteiner av sen jura alder. Rettighetshaverne vil nå evaluere gjenværende oljepotensial i utvinningstillatelse 301.

Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Boreinnretningen Mærsk Giant blir nå flyttet til Revfeltet for brønnkompletering for Talisman Energy Norge AS.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 301 er:

Talisman Energy Norge AS 60 %
DONG E&P Norge AS 40 %


Kontakt i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, telefon 51 87 61 00.

 

Oppdatert: 15.09.2009