7120/6-2 S

22.07.2007 Pressemelding 28/2007: Statoil ASA, har som operatør for Snøhvit Unit, avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 7120/6-2 S. Brønnen ligger 4,3 km vest for funnbrønnen 7120/6-1 og 146 km nordvest for Hammerfest.

Hensikten med brønnen var å estimere tykkelsen på olje- og gasskolonnen i den vestlige delen av Snøhvitfeltet, samt å undersøke om oljekolonnen er plassert i en sone med tilstrekkelig gode reservoaregenskaper for en mulig oljeutvinning.

Brønnen påviste en olje- og gasskolonne fra tidligjura/mellomjura. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Disse dataene vil nå bli analysert med tanke på reservoaregenskaper, tykkelse på olje- og gasskolonnen og mulig produksjon av olje fra Snøhvitfeltet. Resultater av analysene vil foreligge i løpet av noen uker.

Brønnen er boret som en avgrensningsbrønn som midlertidig er plugget for senere mulig bruk til injeksjon av formasjonsvann eller CO2.

Brønnen 7120/6-2 S ble boret til et totalt vertikalt dyp på 3011,8 m under havoverflaten og avsluttet i bergarter fra sentrias.

Brønn 7120/6-2 S ble gjennomført med boreinnretningen Polar Pioneer på 321 meters vanndyp. Polar Pioneer skal nå bore undersøkelsesbrønn 11/5-1 i utvinningstillatelse 317 i Nordsjøen. 


Rettighetshaverne i Snøhvit Unit er:

Statoil ASA (operatør):

33,53 %

Petoro AS:

30,00 %

Total E&P Norge AS:

18,40 %

Gaz De France Norge AS:

12,00 %

Hess Norge AS:

3,26 %

RWE Dea Norge AS:

2,81 %kart

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

Oppdatert: 15.09.2009