7120/6-2 S

22.07.2007 Pressemelding 28/2007: Statoil ASA, har som operatør for Snøhvit Unit, avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 7120/6-2 S. Brønnen ligger 4,3 km vest for funnbrønnen 7120/6-1 og 146 km nordvest for Hammerfest.

Hensikten med brønnen var å estimere tykkelsen på olje- og gasskolonnen i den vestlige delen av Snøhvitfeltet, samt å undersøke om oljekolonnen er plassert i en sone med tilstrekkelig gode reservoaregenskaper for en mulig oljeutvinning.

Brønnen påviste en olje- og gasskolonne fra tidligjura/mellomjura. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Disse dataene vil nå bli analysert med tanke på reservoaregenskaper, tykkelse på olje- og gasskolonnen og mulig produksjon av olje fra Snøhvitfeltet. Resultater av analysene vil foreligge i løpet av noen uker.

Brønnen er boret som en avgrensningsbrønn som midlertidig er plugget for senere mulig bruk til injeksjon av formasjonsvann eller CO2.

Brønnen 7120/6-2 S ble boret til et totalt vertikalt dyp på 3011,8 m under havoverflaten og avsluttet i bergarter fra sentrias.

Brønn 7120/6-2 S ble gjennomført med boreinnretningen Polar Pioneer på 321 meters vanndyp. Polar Pioneer skal nå bore undersøkelsesbrønn 11/5-1 i utvinningstillatelse 317 i Nordsjøen. 


Rettighetshaverne i Snøhvit Unit er:

Statoil ASA (operatør):

33,53 %

Petoro AS:

30,00 %

Total E&P Norge AS:

18,40 %

Gaz De France Norge AS:

12,00 %

Hess Norge AS:

3,26 %

RWE Dea Norge AS:

2,81 %kart

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

Oppdatert: 15.09.2009

Siste nyheter

Tørr brønn nær Fenjafeltet i Norskehavet – 6306/3-1 S
09.12.2021 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 937, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6306/3-1 S.
Boretillatelser inkluderes på faktasider og faktakart
06.12.2021 Det vil bli gjort en oppgradering av faktasider og faktakart onsdag 8. desember, og sidene med tilhørende tjenester kan derfor få nedetid fra klokken 15 til 24.
Sokkelåret 2021: Fortid, nåtid og framtid på norsk sokkel
02.12.2021 Hver januar inviterer vi til Sokkelåret. Arrangementet er en presentasjon av året som gikk på norsk sokkel – og litt om årene som kommer.
IOR-prisen 2022 – nominer din kandidat
01.12.2021 Nå kan du nominere kandidater til IOR-prisen! Prisen ble delt ut for første gang i 1998, og neste gang overrekker vi den på ONS 2022.
Oljedirektoratet oppdaterer geokjemisk database for Nordsjøen
29.11.2021 Databasen med frigitte geokjemiske data skal oppdateres to ganger i året med data fra nylig frigitte brønner i Diskos.
Boreløyve for brønn 6306/9-1 i utvinningsløyve 886
23.11.2021 Oljedirektoratet har gitt Lundin Energy Norway AS boreløyve for brønn 6306/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal oktober 2021
19.11.2021 Førebels produksjonstal i oktober 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 062 000 fat olje, NGL og kondensat.
Ny teknologi: Oljedirektoratet skjerper innsatsen
11.11.2021 Teknologi har vært svært viktig for utviklingen av olje- og gassindustrien i Norge.
Lanserer kart som viser aktivitet i sanntid
10.11.2021 OD er opptatt av at samhandlingen mellom oljeindustri, fiskerier og andre næringer skal være smidig og forutsigbar.
Lite oljefunn nær Ulafeltet i sørlige Nordsjøen – 7/11-14 S
10.11.2021 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 906, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/11-14 S.