7120/6-2 S

22.07.2007 Pressemelding 28/2007: Statoil ASA, har som operatør for Snøhvit Unit, avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 7120/6-2 S. Brønnen ligger 4,3 km vest for funnbrønnen 7120/6-1 og 146 km nordvest for Hammerfest.

Hensikten med brønnen var å estimere tykkelsen på olje- og gasskolonnen i den vestlige delen av Snøhvitfeltet, samt å undersøke om oljekolonnen er plassert i en sone med tilstrekkelig gode reservoaregenskaper for en mulig oljeutvinning.

Brønnen påviste en olje- og gasskolonne fra tidligjura/mellomjura. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Disse dataene vil nå bli analysert med tanke på reservoaregenskaper, tykkelse på olje- og gasskolonnen og mulig produksjon av olje fra Snøhvitfeltet. Resultater av analysene vil foreligge i løpet av noen uker.

Brønnen er boret som en avgrensningsbrønn som midlertidig er plugget for senere mulig bruk til injeksjon av formasjonsvann eller CO2.

Brønnen 7120/6-2 S ble boret til et totalt vertikalt dyp på 3011,8 m under havoverflaten og avsluttet i bergarter fra sentrias.

Brønn 7120/6-2 S ble gjennomført med boreinnretningen Polar Pioneer på 321 meters vanndyp. Polar Pioneer skal nå bore undersøkelsesbrønn 11/5-1 i utvinningstillatelse 317 i Nordsjøen. 


Rettighetshaverne i Snøhvit Unit er:

Statoil ASA (operatør):

33,53 %

Petoro AS:

30,00 %

Total E&P Norge AS:

18,40 %

Gaz De France Norge AS:

12,00 %

Hess Norge AS:

3,26 %

RWE Dea Norge AS:

2,81 %kart

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

Oppdatert: 15.09.2009

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).