15/6-9 A og B

07.09.2007 Pressemelding 26/2007: Statoil ASA, operatør for utvinningstillatelse 303, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønnene 15/6-9 A og B på funnet 15/6-9 S i Nordsjøen (på Ermintrudeprospektet).

Brønnene ligger om lag sju kilometer nord for Sleipner og cirka tre kilometer øst for funnet 15/5-1 Dagny.

Funnet 15/6-9 S inneholder lett olje i reservoarbergarter fra mellomjura (ODs pressemelding 17 29.5.2007). To brønner 15/6-9 A og 15/6-9 B er sidestegsboret for å avgrense funnet. 15/6-9 A påtraff gass/kondensat i toppen av strukturen, mens 15/6-9 B påtraff olje lengre nede på strukturen. Avgrensningsbrønnene viser at størrelsen på funnet trolig er innenfor usikkerhetsspennet 8-12 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter, om lag halvparten er gass/kondensat og er halvparten olje.

Brønnene er ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Rettighetshaverne vil vurdere å produsere funnet med tilknytning til Sleipner, Volve eller Gudrun.

Dette er den andre og tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 303. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2003 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder i 2003).

Avgrensningsbrønnene 15/6-9 A og B, ble boret med boreinnretningen West Epsilon på 114 meters vanndyp. De ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 3580 meter og 3870 meter under havoverflaten. Begge ble avsluttet i Skagerrakformasjonen fra sentrias. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Boreinnretningen West Epsilon skal nå bore undersøkelsesbrønn 16/2-3  i utvinningstillatelse 265.

Rettighetshaver i utvinningstillatelse 303 er Statoil ASA som eier 100 %.


 

kart

 

Kontakt i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.