15/6-9 A og B

07.09.2007 Pressemelding 26/2007: Statoil ASA, operatør for utvinningstillatelse 303, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønnene 15/6-9 A og B på funnet 15/6-9 S i Nordsjøen (på Ermintrudeprospektet).

Brønnene ligger om lag sju kilometer nord for Sleipner og cirka tre kilometer øst for funnet 15/5-1 Dagny.

Funnet 15/6-9 S inneholder lett olje i reservoarbergarter fra mellomjura (ODs pressemelding 17 29.5.2007). To brønner 15/6-9 A og 15/6-9 B er sidestegsboret for å avgrense funnet. 15/6-9 A påtraff gass/kondensat i toppen av strukturen, mens 15/6-9 B påtraff olje lengre nede på strukturen. Avgrensningsbrønnene viser at størrelsen på funnet trolig er innenfor usikkerhetsspennet 8-12 millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter, om lag halvparten er gass/kondensat og er halvparten olje.

Brønnene er ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Rettighetshaverne vil vurdere å produsere funnet med tilknytning til Sleipner, Volve eller Gudrun.

Dette er den andre og tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 303. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2003 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder i 2003).

Avgrensningsbrønnene 15/6-9 A og B, ble boret med boreinnretningen West Epsilon på 114 meters vanndyp. De ble boret til et vertikalt dyp på henholdsvis 3580 meter og 3870 meter under havoverflaten. Begge ble avsluttet i Skagerrakformasjonen fra sentrias. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Boreinnretningen West Epsilon skal nå bore undersøkelsesbrønn 16/2-3  i utvinningstillatelse 265.

Rettighetshaver i utvinningstillatelse 303 er Statoil ASA som eier 100 %.


 

kart

 

Kontakt i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009