16/2-4

30.11.2007 Pressemelding 44/2007:StatoilHydro ASA, operatør for utvinningstillatelse 265, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 16/2-4.

I midten av september 2007 påviste StatoilHydro med brønn 16/2-3 lett olje i lavpermeable kalksteiner i øvre kritt reservoarbergarter. Funnet 16/2-3 er lokalisert 35 km øst for funnet 15/3-1 Gudrun i midtre del av Nordsjøen.

Letemålet med brønn 16/2-4 var å avgrense oljefunnet 16/2-3. Brønnen påtraff lett olje. Avgrensingsbrønnen viser at størrelsen på funnet trolig er mellom 5 - 10 millioner Sm3 utvinnbar olje. En rekke småskala formasjonstester ble utført som viste lovende strømningsegenskaper. I tillegg ble det påtruffet mindre mengder gass i grunnfjellet. Småskala formasjonstester viste begrensede strømningsegenskaper i grunnfjellet. Brønnen ble ikke produksjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Det trengs ytterligere en horisontal test-brønn før funnet kan være aktuelt for utbygging.

Dette er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 265. Tillatelsen ble tildelt i 2001 i forbindelse med Nordsjøtildelingen 2000. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1952 meter under havflaten og ble avsluttet i grunnfjell. Havdypet er 113 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 16/2-4 ble boret av boreinnretningen West Epsilon som nå skal på verft før boring av neste brønn 30/2-4 S på Huldrafeltet i Nordsjøen.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 265:

StatoilHydro ASA (operatør): 30 prosent
Petoro AS: 30 prosent
Det Norske Oljeselskap ASA: 30 prosent
Talisman Energy Norge AS: 10 prosentkart

kart


Kontakt i OD:

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00.

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 6608/1-1 S
15.08.2022 Oljedirektoratet har gitt PGNiG Norway Upstream AS boreløyve for brønnbane 6608/1-1 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Olje- og gassfunn nordøst for Skarvfeltet i Norskehavet – 6507/3-15
12.08.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 941, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/3-15.
Presenterer ny ressursrapport
04.08.2022 Torsdag 25. august presenterer Kjersti Dahle Grov, direktør for teknologi, analyser og sameksistens, Ressursrapport 2022.
Boreløyve for brønnbane 6507/8-11 S
03.08.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6507/8-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Tørr brønn nær Bragefeltet i Nordsjøen – 31/4-A-13 C
29.07.2022 Wintershall Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 055, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 31/4-A-13 C.
Høy aktivitet på norsk sokkel i første halvår
20.07.2022 50 år etter at Stortinget besluttet å opprette Oljedirektoratet (OD), er det fortsatt mye som skjer på norsk sokkel.
Produksjonstal juni 2022
20.07.2022 Førebels produksjonstal i juni 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 529 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønnbane 31/1-3 S og 31/1-3 A
20.07.2022 Ingress: Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 31/1-3 S og 31/1-3 A, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Gassfunn nær Skarvfeltet i Norskehavet – 6507/2-6
13.07.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 261, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6507/2-6.
Tørr brønn nær Fenjafeltet i Norskehavet – 6306/3-2
11.07.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 935, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6306/3-2.