16/2-4

30.11.2007 Pressemelding 44/2007:StatoilHydro ASA, operatør for utvinningstillatelse 265, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 16/2-4.

I midten av september 2007 påviste StatoilHydro med brønn 16/2-3 lett olje i lavpermeable kalksteiner i øvre kritt reservoarbergarter. Funnet 16/2-3 er lokalisert 35 km øst for funnet 15/3-1 Gudrun i midtre del av Nordsjøen.

Letemålet med brønn 16/2-4 var å avgrense oljefunnet 16/2-3. Brønnen påtraff lett olje. Avgrensingsbrønnen viser at størrelsen på funnet trolig er mellom 5 - 10 millioner Sm3 utvinnbar olje. En rekke småskala formasjonstester ble utført som viste lovende strømningsegenskaper. I tillegg ble det påtruffet mindre mengder gass i grunnfjellet. Småskala formasjonstester viste begrensede strømningsegenskaper i grunnfjellet. Brønnen ble ikke produksjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Det trengs ytterligere en horisontal test-brønn før funnet kan være aktuelt for utbygging.

Dette er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 265. Tillatelsen ble tildelt i 2001 i forbindelse med Nordsjøtildelingen 2000. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1952 meter under havflaten og ble avsluttet i grunnfjell. Havdypet er 113 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 16/2-4 ble boret av boreinnretningen West Epsilon som nå skal på verft før boring av neste brønn 30/2-4 S på Huldrafeltet i Nordsjøen.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 265:

StatoilHydro ASA (operatør): 30 prosent
Petoro AS: 30 prosent
Det Norske Oljeselskap ASA: 30 prosent
Talisman Energy Norge AS: 10 prosentkart

kart


Kontakt i OD:

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00.

Oppdatert: 04.09.2009