16/2-4

30.11.2007 Pressemelding 44/2007:StatoilHydro ASA, operatør for utvinningstillatelse 265, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 16/2-4.

I midten av september 2007 påviste StatoilHydro med brønn 16/2-3 lett olje i lavpermeable kalksteiner i øvre kritt reservoarbergarter. Funnet 16/2-3 er lokalisert 35 km øst for funnet 15/3-1 Gudrun i midtre del av Nordsjøen.

Letemålet med brønn 16/2-4 var å avgrense oljefunnet 16/2-3. Brønnen påtraff lett olje. Avgrensingsbrønnen viser at størrelsen på funnet trolig er mellom 5 - 10 millioner Sm3 utvinnbar olje. En rekke småskala formasjonstester ble utført som viste lovende strømningsegenskaper. I tillegg ble det påtruffet mindre mengder gass i grunnfjellet. Småskala formasjonstester viste begrensede strømningsegenskaper i grunnfjellet. Brønnen ble ikke produksjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Det trengs ytterligere en horisontal test-brønn før funnet kan være aktuelt for utbygging.

Dette er den tredje letebrønnen i utvinningstillatelse 265. Tillatelsen ble tildelt i 2001 i forbindelse med Nordsjøtildelingen 2000. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1952 meter under havflaten og ble avsluttet i grunnfjell. Havdypet er 113 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 16/2-4 ble boret av boreinnretningen West Epsilon som nå skal på verft før boring av neste brønn 30/2-4 S på Huldrafeltet i Nordsjøen.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 265:

StatoilHydro ASA (operatør): 30 prosent
Petoro AS: 30 prosent
Det Norske Oljeselskap ASA: 30 prosent
Talisman Energy Norge AS: 10 prosentkart

kart


Kontakt i OD:

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00.

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.