7/7-4

08.10.2007 Pressemelding 37/2007:BG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 335, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/7-4. Brønnen er lokalisert nær grensen mellom Norge og Storbritannia, ca 50 km nord for Ulafeltet i Nordsjøen. Vanndypet er 83 meter.

Formålet med brønnen var å påvise hydrokarboner i Paleocene Forties-området. Det ble påtruffet 68 meter med reservoarsand på 2760 meteres dyp, men sanden var vannførende.

Brønnen er den første undersøkelsesbrønnen som er boret i utvinningstillatelse 335. Utvinningstillatelsen bli tildelt i TFO 2004 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder). Brønnen ble boret til et totaldyp på 3033 meter, og ble avsluttet i toppen av Ekofiskformasjonen. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret med den flyttbare innretningen Maersk Guardian. Den skal nå flyttes til utvinningstillatelse 274 for å bore en letebrønn for DONG.


Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 335 er:

BG Norge AS (operatør) 52 %
Lundin Norge 18 %
RWE DEA Norge AS 12 %
Bridge Energy AS 18%


 

kart

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009