7/7-4

08.10.2007 Pressemelding 37/2007:BG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 335, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/7-4. Brønnen er lokalisert nær grensen mellom Norge og Storbritannia, ca 50 km nord for Ulafeltet i Nordsjøen. Vanndypet er 83 meter.

Formålet med brønnen var å påvise hydrokarboner i Paleocene Forties-området. Det ble påtruffet 68 meter med reservoarsand på 2760 meteres dyp, men sanden var vannførende.

Brønnen er den første undersøkelsesbrønnen som er boret i utvinningstillatelse 335. Utvinningstillatelsen bli tildelt i TFO 2004 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder). Brønnen ble boret til et totaldyp på 3033 meter, og ble avsluttet i toppen av Ekofiskformasjonen. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret med den flyttbare innretningen Maersk Guardian. Den skal nå flyttes til utvinningstillatelse 274 for å bore en letebrønn for DONG.


Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 335 er:

BG Norge AS (operatør) 52 %
Lundin Norge 18 %
RWE DEA Norge AS 12 %
Bridge Energy AS 18%


 

kart

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 6608/1-1 S
15.08.2022 Oljedirektoratet har gitt PGNiG Norway Upstream AS boreløyve for brønnbane 6608/1-1 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Olje- og gassfunn nordøst for Skarvfeltet i Norskehavet – 6507/3-15
12.08.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 941, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/3-15.
Presenterer ny ressursrapport
04.08.2022 Torsdag 25. august presenterer Kjersti Dahle Grov, direktør for teknologi, analyser og sameksistens, Ressursrapport 2022.
Boreløyve for brønnbane 6507/8-11 S
03.08.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6507/8-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Tørr brønn nær Bragefeltet i Nordsjøen – 31/4-A-13 C
29.07.2022 Wintershall Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 055, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 31/4-A-13 C.
Høy aktivitet på norsk sokkel i første halvår
20.07.2022 50 år etter at Stortinget besluttet å opprette Oljedirektoratet (OD), er det fortsatt mye som skjer på norsk sokkel.
Produksjonstal juni 2022
20.07.2022 Førebels produksjonstal i juni 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 529 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønnbane 31/1-3 S og 31/1-3 A
20.07.2022 Ingress: Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 31/1-3 S og 31/1-3 A, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Gassfunn nær Skarvfeltet i Norskehavet – 6507/2-6
13.07.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 261, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6507/2-6.
Tørr brønn nær Fenjafeltet i Norskehavet – 6306/3-2
11.07.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 935, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6306/3-2.