7/7-4

08.10.2007 Pressemelding 37/2007:BG Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 335, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7/7-4. Brønnen er lokalisert nær grensen mellom Norge og Storbritannia, ca 50 km nord for Ulafeltet i Nordsjøen. Vanndypet er 83 meter.

Formålet med brønnen var å påvise hydrokarboner i Paleocene Forties-området. Det ble påtruffet 68 meter med reservoarsand på 2760 meteres dyp, men sanden var vannførende.

Brønnen er den første undersøkelsesbrønnen som er boret i utvinningstillatelse 335. Utvinningstillatelsen bli tildelt i TFO 2004 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder). Brønnen ble boret til et totaldyp på 3033 meter, og ble avsluttet i toppen av Ekofiskformasjonen. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønnen ble boret med den flyttbare innretningen Maersk Guardian. Den skal nå flyttes til utvinningstillatelse 274 for å bore en letebrønn for DONG.


Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 335 er:

BG Norge AS (operatør) 52 %
Lundin Norge 18 %
RWE DEA Norge AS 12 %
Bridge Energy AS 18%


 

kart

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.