6507/11-8

05.07.2007 Pressemelding 25/2007:Statoil ASA, operatør for utvinningstillatelse 062, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/11-8.

Brønnen ligger cirka 1 kilometer nordøst for funnet 6507/11-1 Midgard, som er en del av Åsgardfeltet i Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise gass i reservoarbergarter fra tidlig til mellomjura (Fangst- og Båtgruppene) i et prospekt kalt ”Yttergryta”.

Brønnen påviste gass i Fangstgruppen fra mellomjura. De foreløpige anslagene på funnet er mellom 1 og 3 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass.

Funnet planlegges knyttet opp til infrastrukturen på Åsgardfeltet. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er boret som en kombinert undersøkelses- og produksjonsbrønn. Den er midlertidig plugget. Det er planlagt å fullføre kompletteringen av brønnen i 2008.

Dette er den sjette letebrønnen i utvinningstillatelse 062. Tillatelsen ble tildelt Saga Petroleum i femte konsesjonsrunde i 1981.

Brønn 6507/11-8 ble boret til et totalt vertikalt dyp på 2749 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter fra tidligjura.

Brønn 6507/11-8 ble boret med boreinnretningen Stena Don på 297 meters vanndyp.  Stena Don vil nå fortsette med boring for Statoil ASA på Åsgardfeltet i Norskehavet.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 062 er:

Statoil ASA (operatør): 31,05 %
Total E&P Norge AS: 24,50 %
Petoro AS: 19,95%
Norsk Hydro Produksjon AS: 14,70 %
Eni Norge AS: 9,80 %


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51876100.

 

Oppdatert: 04.09.2009