6507/11-8

05.07.2007 Pressemelding 25/2007:Statoil ASA, operatør for utvinningstillatelse 062, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/11-8.

Brønnen ligger cirka 1 kilometer nordøst for funnet 6507/11-1 Midgard, som er en del av Åsgardfeltet i Norskehavet.

Hensikten med brønnen var å påvise gass i reservoarbergarter fra tidlig til mellomjura (Fangst- og Båtgruppene) i et prospekt kalt ”Yttergryta”.

Brønnen påviste gass i Fangstgruppen fra mellomjura. De foreløpige anslagene på funnet er mellom 1 og 3 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass.

Funnet planlegges knyttet opp til infrastrukturen på Åsgardfeltet. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Brønnen er boret som en kombinert undersøkelses- og produksjonsbrønn. Den er midlertidig plugget. Det er planlagt å fullføre kompletteringen av brønnen i 2008.

Dette er den sjette letebrønnen i utvinningstillatelse 062. Tillatelsen ble tildelt Saga Petroleum i femte konsesjonsrunde i 1981.

Brønn 6507/11-8 ble boret til et totalt vertikalt dyp på 2749 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter fra tidligjura.

Brønn 6507/11-8 ble boret med boreinnretningen Stena Don på 297 meters vanndyp.  Stena Don vil nå fortsette med boring for Statoil ASA på Åsgardfeltet i Norskehavet.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 062 er:

Statoil ASA (operatør): 31,05 %
Total E&P Norge AS: 24,50 %
Petoro AS: 19,95%
Norsk Hydro Produksjon AS: 14,70 %
Eni Norge AS: 9,80 %


Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51876100.

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.