15/6-9 S

29.05.2007 Pressemelding 17/2007:Statoil ASA har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 15/6-9 S i Nordsjøen. Brønnen ligger om lag sju kilometer nord for Sleipnerfeltet og cirka tre kilometer øst for 15/5-1 Dagnyfunnet i midtre del av Nordsjøen.

Målet for brønnen var å påvise petroleum i et prospekt kalt Ermintrude som har midtre jura reservoarbergarter. Det ble påvist lett olje. Størrelsen på funnet er foreløpig beregnet til om lag åtte millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar olje. I tillegg ble det gjort et mindre gassfunn i miocene til pliocene bergarter.

Brønnen ble ikke produksjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Rettighetshaver vil vurdere å produsere oljefunnet med tilknytning til Sleipner, Volve eller Gudrun.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 303. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2003 (Tildeling i forhåndsdefinerte områder). Brønnen ble boret til en total dybde på 3850 meter under havnivå og avsluttet i Skagerrakformasjonen i øvre trias. Havdypet er 114 meter.

Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 15/6-9 S ble boret av boreinnretningen West Epsilon som nå skal bore sidestegsbrønn 15/6-9 A for å avgrense oljefunnet.


Rettighetshaver i utvinningstillatelse 303:

Statoil ASA (operatør): 100 %
kart


Kontakt i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00.

Oppdatert: 04.09.2009