35/11-15 S

11.06.2007 Pressemelding 19/2007: Norsk Hydro Produksjon AS, operatør for utvinningstillatelse 090, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 35/11-15 S med sidesteget 35/11-15 ST5 i Nordsjøen.

Målet for brønnene var å undersøke potensialet for olje og gass i et prospekt kalt H-Nord, nær Framfeltet i Nordsjøen.

Brønnene påviste et mindre oljefunn. Hovedbrønnen inneholdt også noe gass. Brønnene ble ikke produksjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. 

Rettighetshaverne vil vurdere å produsere funnet med tilknytning til en av installasjonene i Fram-området. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Det er nå boret 14 letebrønner i utvinningstillatelse 090. Undersøkelsesbrønnene ble boret til totalt dyp på henholdsvis 3177 meter og 2961 meter TVD under havoverflaten og ble avsluttet i bergarter av øvre jura alder.

Brønnene ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Transocean Winner på 363 meters vanndyp. Transocean Winner vil nå fortsette med boring av en letebrønn i utvinningstillatelse 107 ved Njordfeltet på Haltenbanken, også operert av Norsk Hydro Produksjon AS.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 090 er:

Norsk Hydro Produksjon AS (operatør) 25 %
Mobil Development Norway AS 25 %
Statoil ASA 20 %
Idemitsu Petroleum Norge AS 15 %
Gaz de France Norge AS 15 %


Kontakt i OD:
Johannes Kjøde 51876585.
 

Oppdatert: 04.09.2009