35/11-15 S

11.06.2007 Pressemelding 19/2007: Norsk Hydro Produksjon AS, operatør for utvinningstillatelse 090, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 35/11-15 S med sidesteget 35/11-15 ST5 i Nordsjøen.

Målet for brønnene var å undersøke potensialet for olje og gass i et prospekt kalt H-Nord, nær Framfeltet i Nordsjøen.

Brønnene påviste et mindre oljefunn. Hovedbrønnen inneholdt også noe gass. Brønnene ble ikke produksjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. 

Rettighetshaverne vil vurdere å produsere funnet med tilknytning til en av installasjonene i Fram-området. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Det er nå boret 14 letebrønner i utvinningstillatelse 090. Undersøkelsesbrønnene ble boret til totalt dyp på henholdsvis 3177 meter og 2961 meter TVD under havoverflaten og ble avsluttet i bergarter av øvre jura alder.

Brønnene ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Transocean Winner på 363 meters vanndyp. Transocean Winner vil nå fortsette med boring av en letebrønn i utvinningstillatelse 107 ved Njordfeltet på Haltenbanken, også operert av Norsk Hydro Produksjon AS.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 090 er:

Norsk Hydro Produksjon AS (operatør) 25 %
Mobil Development Norway AS 25 %
Statoil ASA 20 %
Idemitsu Petroleum Norge AS 15 %
Gaz de France Norge AS 15 %


Kontakt i OD:
Johannes Kjøde 51876585.
 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.