16/2-3

17.09.2007 Pressemelding 34/2007: Statoil ASA, operatør for utvinningstillatelse 265, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/2-3 i Nordsjøen. Brønnen er lokalisert 35 km øst for 15/3-1 Gudrun-funnet i midtre Nordsjøen.

Målet med brønnen var å påvise petroleum i et prospekt kalt Ragnarrock i øvre kritt reservoarbergarter. Det ble påvist lett olje i lavpermeable kalksteiner i øvre kritt. En rekke småskala formasjonstester ble utført som viste begrensede strømningsegenskaper. Det ble gjort omfattende datainnsamling og prøvetaking som nå blir nærmere analysert. Kompliserte reservoarforhold gjør at rettighetshaverne i utvinningstillatelsen har besluttet å bore en avgrensningsbrønn på strukturen. En vil derfor avvente forestående avgrensingsbrønn før oljefunnets størrelse blir kommentert.

Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 265. Tillatelsen ble tildelt i 2001 i forbindelse med Nordsjøtildelingene 2000. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1856 meter under havflaten og avsluttet i grunnfjell. Havdypet er 113 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 16/2-3 ble boret av boreinnretningen West Epsilon som nå skal bore 16/2-4 i samme utvinningstillatelse for å avgrense oljefunnet.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 265:

Statoil ASA (operatør) 30%
Petoro AS 30%
Det Norske Oljeselskap ASA 30%
Talisman Energy Norge AS 10%


 

kart

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Data fra gamle brønner er nå tilgjengelig
17.08.2022 Data fra analyseprosjektet som Earth Science Analytics AS gjorde på oppdrag fra Oljedirektoratet (OD) i 2021, er nå tilgjengelig for nedlasting.
Boreløyve for brønnbane 6608/1-1 S
15.08.2022 Oljedirektoratet har gitt PGNiG Norway Upstream AS boreløyve for brønnbane 6608/1-1 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Olje- og gassfunn nordøst for Skarvfeltet i Norskehavet – 6507/3-15
12.08.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 941, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/3-15.
Presenterer ny ressursrapport
04.08.2022 Torsdag 25. august presenterer Kjersti Dahle Grov, direktør for teknologi, analyser og sameksistens, Ressursrapport 2022.
Boreløyve for brønnbane 6507/8-11 S
03.08.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6507/8-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Tørr brønn nær Bragefeltet i Nordsjøen – 31/4-A-13 C
29.07.2022 Wintershall Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 055, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 31/4-A-13 C.
Høy aktivitet på norsk sokkel i første halvår
20.07.2022 50 år etter at Stortinget besluttet å opprette Oljedirektoratet (OD), er det fortsatt mye som skjer på norsk sokkel.
Produksjonstal juni 2022
20.07.2022 Førebels produksjonstal i juni 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 529 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønnbane 31/1-3 S og 31/1-3 A
20.07.2022 Ingress: Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 31/1-3 S og 31/1-3 A, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Gassfunn nær Skarvfeltet i Norskehavet – 6507/2-6
13.07.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 261, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6507/2-6.