16/2-3

17.09.2007 Pressemelding 34/2007: Statoil ASA, operatør for utvinningstillatelse 265, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/2-3 i Nordsjøen. Brønnen er lokalisert 35 km øst for 15/3-1 Gudrun-funnet i midtre Nordsjøen.

Målet med brønnen var å påvise petroleum i et prospekt kalt Ragnarrock i øvre kritt reservoarbergarter. Det ble påvist lett olje i lavpermeable kalksteiner i øvre kritt. En rekke småskala formasjonstester ble utført som viste begrensede strømningsegenskaper. Det ble gjort omfattende datainnsamling og prøvetaking som nå blir nærmere analysert. Kompliserte reservoarforhold gjør at rettighetshaverne i utvinningstillatelsen har besluttet å bore en avgrensningsbrønn på strukturen. En vil derfor avvente forestående avgrensingsbrønn før oljefunnets størrelse blir kommentert.

Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 265. Tillatelsen ble tildelt i 2001 i forbindelse med Nordsjøtildelingene 2000. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1856 meter under havflaten og avsluttet i grunnfjell. Havdypet er 113 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 16/2-3 ble boret av boreinnretningen West Epsilon som nå skal bore 16/2-4 i samme utvinningstillatelse for å avgrense oljefunnet.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 265:

Statoil ASA (operatør) 30%
Petoro AS 30%
Det Norske Oljeselskap ASA 30%
Talisman Energy Norge AS 10%


 

kart

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Tørr brønn nær Snorrefeltet i Nordsjøen – 33/6-5 S
27.10.2021 Neptune Energy Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 882, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 33/6-5 S.
Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.