16/2-3

17.09.2007 Pressemelding 34/2007: Statoil ASA, operatør for utvinningstillatelse 265, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/2-3 i Nordsjøen. Brønnen er lokalisert 35 km øst for 15/3-1 Gudrun-funnet i midtre Nordsjøen.

Målet med brønnen var å påvise petroleum i et prospekt kalt Ragnarrock i øvre kritt reservoarbergarter. Det ble påvist lett olje i lavpermeable kalksteiner i øvre kritt. En rekke småskala formasjonstester ble utført som viste begrensede strømningsegenskaper. Det ble gjort omfattende datainnsamling og prøvetaking som nå blir nærmere analysert. Kompliserte reservoarforhold gjør at rettighetshaverne i utvinningstillatelsen har besluttet å bore en avgrensningsbrønn på strukturen. En vil derfor avvente forestående avgrensingsbrønn før oljefunnets størrelse blir kommentert.

Dette er den andre letebrønnen i utvinningstillatelse 265. Tillatelsen ble tildelt i 2001 i forbindelse med Nordsjøtildelingene 2000. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 1856 meter under havflaten og avsluttet i grunnfjell. Havdypet er 113 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 16/2-3 ble boret av boreinnretningen West Epsilon som nå skal bore 16/2-4 i samme utvinningstillatelse for å avgrense oljefunnet.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 265:

Statoil ASA (operatør) 30%
Petoro AS 30%
Det Norske Oljeselskap ASA 30%
Talisman Energy Norge AS 10%


 

kart

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009