15/12-18 S

28.09.2007 Pressemelding 36/2007: Pertra ASA, operatør for utvinningstillatelse 337, har påvist olje i bergarter av paleocen alder i undersøkelsesbrønn 15/12-18 S i Nordsjøen. Brønnen er lokalisert mellom feltene Sleipner Øst og Varg.

Brønnen har to boremål, ett i paleocen og ett i jura/trias. I paleocen er det påvist olje i deler av sandsteiner som er 36 meter tykke, tilhører Tyformasjonen og er på 2550 meters dyp. Funnet vil bli prøvetatt og nærmere evaluert før en tar beslutning om et eventuelt sidesteg for å avklare funnets størrelse.

Operatøren vil etter å ha tatt de nødvendige prøver fra reservoarseksjonen i paleocen bore videre til et prospekt i jura/trias på omlag 3300 meters dyp.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 337 fra ”Tildeling i forhåndsdefinerte områder” i 2004 (TFO 2004). Boringen utføres med den oppjekkbare plattformen Mærsk Giant på 90 meters vanndyp.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 337:

Pertra (operatør) 45%
Dana Petroleum 25%
Revus Energy 20%
Bridge Energy 10%

 
kart

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009