15/12-18 S

28.09.2007 Pressemelding 36/2007: Pertra ASA, operatør for utvinningstillatelse 337, har påvist olje i bergarter av paleocen alder i undersøkelsesbrønn 15/12-18 S i Nordsjøen. Brønnen er lokalisert mellom feltene Sleipner Øst og Varg.

Brønnen har to boremål, ett i paleocen og ett i jura/trias. I paleocen er det påvist olje i deler av sandsteiner som er 36 meter tykke, tilhører Tyformasjonen og er på 2550 meters dyp. Funnet vil bli prøvetatt og nærmere evaluert før en tar beslutning om et eventuelt sidesteg for å avklare funnets størrelse.

Operatøren vil etter å ha tatt de nødvendige prøver fra reservoarseksjonen i paleocen bore videre til et prospekt i jura/trias på omlag 3300 meters dyp.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 337 fra ”Tildeling i forhåndsdefinerte områder” i 2004 (TFO 2004). Boringen utføres med den oppjekkbare plattformen Mærsk Giant på 90 meters vanndyp.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 337:

Pertra (operatør) 45%
Dana Petroleum 25%
Revus Energy 20%
Bridge Energy 10%

 
kart

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.
Avgrensing av olje- og gassfunnet 6507/3-13 sørvest for Norne-feltet i Norskehavet – 6507/3-14
28.09.2021 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 159 B, har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 6507/3-14.
Vil du jobbe hos oss?
23.09.2021 Nå har vi to ledige stillinger som petroleumsingeniør/feltutvikler og senior reservoaringeniør.
Produksjonstal august 2021
23.09.2021 Førebels produksjonstal i august 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 114 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 7/11-14 S og A i utvinningsløyve 906
17.09.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønnene 7/11-14 S og A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.