16/1-8

25.10.2007 Pressemelding 39/2007:Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/1-8. Brønnen er lokalisert 28 kilometer øst for Gudrunfeltet i Nordsjøen.

Målet for brønnen var å påvise petroleum i jura reservoarbergarter i et prospekt kalt Luno.

Brønnen påviste lett olje i grovklastiske jura sandsteiner. Størrelsen på funnet er foreløpig estimert til mellom 10 og 30 millioner Sm3 utvinnbar olje. Det vil være behov for ytterligere avgrensning.

Brønnen er foreløpig ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Utvinningstillatelsen har besluttet å forlate brønnen midlertidig med plan for senere testing.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 338. Tillatelsen ble tildelt i forbindelse med TFO 2004. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2175 meter under havflaten og ble avsluttet i bergarter av midtre trias alder.

Brønn 16/1-8 ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Bredford Dolphin på 108 meters vanndyp. Innretningen skal nå videre til utvinningstillatelse 341 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 24/12-5 S med Det Norske Oljeselskap AS som operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 338 er:

Lundin Norway AS (operatør) 50%
Revus Energy ASA 30%
RWE-Dea Norge AS 20%


 

kart


Kontaktperson i OD:

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009