16/1-8

25.10.2007 Pressemelding 39/2007:Lundin Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 338, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 16/1-8. Brønnen er lokalisert 28 kilometer øst for Gudrunfeltet i Nordsjøen.

Målet for brønnen var å påvise petroleum i jura reservoarbergarter i et prospekt kalt Luno.

Brønnen påviste lett olje i grovklastiske jura sandsteiner. Størrelsen på funnet er foreløpig estimert til mellom 10 og 30 millioner Sm3 utvinnbar olje. Det vil være behov for ytterligere avgrensning.

Brønnen er foreløpig ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Utvinningstillatelsen har besluttet å forlate brønnen midlertidig med plan for senere testing.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 338. Tillatelsen ble tildelt i forbindelse med TFO 2004. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2175 meter under havflaten og ble avsluttet i bergarter av midtre trias alder.

Brønn 16/1-8 ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Bredford Dolphin på 108 meters vanndyp. Innretningen skal nå videre til utvinningstillatelse 341 i Nordsjøen for å bore undersøkelsesbrønn 24/12-5 S med Det Norske Oljeselskap AS som operatør.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 338 er:

Lundin Norway AS (operatør) 50%
Revus Energy ASA 30%
RWE-Dea Norge AS 20%


 

kart


Kontaktperson i OD:

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.