15/12-18 S og 15/12-18A

20.11.2007 Pressemelding 43/2007: Det norske oljeselskap ASA (Pertra ASA), operatør for utvinningstillatelse 337, har fullført boringen av undersøkelsesbrønn 15/12-18 S og avgrensningsbrønn 15/12-18A mellom feltene Sleipner Øst og Varg i Nordsjøen. Det ble gjort to oljefunn i paleocen reservoarbergarter.

Brønn 15/12-18S hadde to boremål, ett i paleocen (Storskrymten-prospektet) og ett i jura/trias (Grytkollen-prospektet). I paleocen er det påvist 23 meter olje i sandstein med gode reservoaregenskaper tilhørende Tyformasjonen. Det ble også påtruffet 9 meter tykke sandsteiner i jura (Grytkollen), men olje eller gass ble ikke påvist her. 

Brønnen ble boret til et totalt målt dyp på 3520 meter og avsluttet i bergarter av permisk alder. Olje- og bergartsprøver i Tyformasjonen ble samlet inn for videre analyse.

Avgrensningsbrønnen 15/12-18A påtraff sandsteiner i Tyformasjonen. Disse lå imidlertid dypere enn olje-vannkontakten påvist i den opprinnelige brønnen og inneholdt ikke olje eller gass.

Brønnen påviste likevel et nytt oljefunn i paleocen sandsteiner i Heimdalformasjonen. Sidesteget ble boret til et totalt målt dyp på 3036 meter og ble avsluttet i bergarter fra sein kritt.

Operatøren har estimert de to funnenes totale størrelse til å være mellom 1,5 og 7 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 337. Den ble tildelt i TFO 2004 (tildeling i forhåndsdefinerte områder). Boringen ble utført med den oppjekkbare plattformen Mærsk Giant på 90 meters vanndyp. Brønnen blir nå plugget og forlatt.  Riggen skal videre bore en avgrensningsbrønn for Lundin i utvinningstillatelse 148 i Nordsjøen.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 337:

Det norske oljeselskap (operatør) 45 %
Dana Petroleum 25 %
Revus Energy 20 %
Bridge Energy 10 %


Kontakt i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg,
tlf. 51 87 61 00.

 

Oppdatert: 04.09.2009