15/12-18 S og 15/12-18A

20.11.2007 Pressemelding 43/2007: Det norske oljeselskap ASA (Pertra ASA), operatør for utvinningstillatelse 337, har fullført boringen av undersøkelsesbrønn 15/12-18 S og avgrensningsbrønn 15/12-18A mellom feltene Sleipner Øst og Varg i Nordsjøen. Det ble gjort to oljefunn i paleocen reservoarbergarter.

Brønn 15/12-18S hadde to boremål, ett i paleocen (Storskrymten-prospektet) og ett i jura/trias (Grytkollen-prospektet). I paleocen er det påvist 23 meter olje i sandstein med gode reservoaregenskaper tilhørende Tyformasjonen. Det ble også påtruffet 9 meter tykke sandsteiner i jura (Grytkollen), men olje eller gass ble ikke påvist her. 

Brønnen ble boret til et totalt målt dyp på 3520 meter og avsluttet i bergarter av permisk alder. Olje- og bergartsprøver i Tyformasjonen ble samlet inn for videre analyse.

Avgrensningsbrønnen 15/12-18A påtraff sandsteiner i Tyformasjonen. Disse lå imidlertid dypere enn olje-vannkontakten påvist i den opprinnelige brønnen og inneholdt ikke olje eller gass.

Brønnen påviste likevel et nytt oljefunn i paleocen sandsteiner i Heimdalformasjonen. Sidesteget ble boret til et totalt målt dyp på 3036 meter og ble avsluttet i bergarter fra sein kritt.

Operatøren har estimert de to funnenes totale størrelse til å være mellom 1,5 og 7 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 337. Den ble tildelt i TFO 2004 (tildeling i forhåndsdefinerte områder). Boringen ble utført med den oppjekkbare plattformen Mærsk Giant på 90 meters vanndyp. Brønnen blir nå plugget og forlatt.  Riggen skal videre bore en avgrensningsbrønn for Lundin i utvinningstillatelse 148 i Nordsjøen.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 337:

Det norske oljeselskap (operatør) 45 %
Dana Petroleum 25 %
Revus Energy 20 %
Bridge Energy 10 %


Kontakt i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg,
tlf. 51 87 61 00.

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønn 6407/9-13 i utvinningsløyve 1060
22.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønn 6407/9-13, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Tørr brønn sørøst for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen – 17/8-1
22.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 976, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 17/8-1.
Boreløyve for brønn 36/1-4 S i utvinningsløyve 885
21.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Wellesley Petroleum AS boreløyve for brønn 36/1-4 S, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal september 2021
20.10.2021 Førebels produksjonstal i september 2021 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 2 022 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønn 24/12-7 i utvinningsløyve 1041
18.10.2021 Oljedirektoratet har gitt Aker BP ASA boreløyve for brønn 24/12-7, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Lite olje- og gassfunn nær funnet 7122/6-1 (Tornerose) i Barentshavet – 7122/6-3 S
13.10.2021 Vår Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 901, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/6-3 S.
Tørr brønn nær Solveigfeltet i Nordsjøen – 16/4-12
08.10.2021 Lundin Energy Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 981, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 16/4-12.
Konsekvensutredning i forbindelse med åpningsprosessen for mineralvirksomhet
07.10.2021 Regjeringen har satt i gang en åpningsprosess for mineralvirksomhet på norsk sokkel. Olje- og energidepartementet som har forvaltningsansvaret for havbunnsmineraler, vil lede arbeidet med åpningsprosessen.
25 års erfaring med trygg og sikker CO2-lagring
30.09.2021 Karbonfangst og -lagring (CCS) er i vinden. Oljedirektør Ingrid Sølvberg deltok nylig i en paneldebatt på Norge-EU Energikonferansen for å fortelle om trygg og sikker lagring av CO2 på norsk sokkel.
Lite oljefunn nær Ekofiskfeltet i Nordsjøen – 2/5-15
28.09.2021 DNO Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 006 C, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 2/5-15.