15/12-18 S og 15/12-18A

20.11.2007 Pressemelding 43/2007: Det norske oljeselskap ASA (Pertra ASA), operatør for utvinningstillatelse 337, har fullført boringen av undersøkelsesbrønn 15/12-18 S og avgrensningsbrønn 15/12-18A mellom feltene Sleipner Øst og Varg i Nordsjøen. Det ble gjort to oljefunn i paleocen reservoarbergarter.

Brønn 15/12-18S hadde to boremål, ett i paleocen (Storskrymten-prospektet) og ett i jura/trias (Grytkollen-prospektet). I paleocen er det påvist 23 meter olje i sandstein med gode reservoaregenskaper tilhørende Tyformasjonen. Det ble også påtruffet 9 meter tykke sandsteiner i jura (Grytkollen), men olje eller gass ble ikke påvist her. 

Brønnen ble boret til et totalt målt dyp på 3520 meter og avsluttet i bergarter av permisk alder. Olje- og bergartsprøver i Tyformasjonen ble samlet inn for videre analyse.

Avgrensningsbrønnen 15/12-18A påtraff sandsteiner i Tyformasjonen. Disse lå imidlertid dypere enn olje-vannkontakten påvist i den opprinnelige brønnen og inneholdt ikke olje eller gass.

Brønnen påviste likevel et nytt oljefunn i paleocen sandsteiner i Heimdalformasjonen. Sidesteget ble boret til et totalt målt dyp på 3036 meter og ble avsluttet i bergarter fra sein kritt.

Operatøren har estimert de to funnenes totale størrelse til å være mellom 1,5 og 7 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 337. Den ble tildelt i TFO 2004 (tildeling i forhåndsdefinerte områder). Boringen ble utført med den oppjekkbare plattformen Mærsk Giant på 90 meters vanndyp. Brønnen blir nå plugget og forlatt.  Riggen skal videre bore en avgrensningsbrønn for Lundin i utvinningstillatelse 148 i Nordsjøen.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 337:

Det norske oljeselskap (operatør) 45 %
Dana Petroleum 25 %
Revus Energy 20 %
Bridge Energy 10 %


Kontakt i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg,
tlf. 51 87 61 00.

 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Boreløyve for brønnbane 6608/1-1 S
15.08.2022 Oljedirektoratet har gitt PGNiG Norway Upstream AS boreløyve for brønnbane 6608/1-1 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Olje- og gassfunn nordøst for Skarvfeltet i Norskehavet – 6507/3-15
12.08.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 941, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/3-15.
Presenterer ny ressursrapport
04.08.2022 Torsdag 25. august presenterer Kjersti Dahle Grov, direktør for teknologi, analyser og sameksistens, Ressursrapport 2022.
Boreløyve for brønnbane 6507/8-11 S
03.08.2022 Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 6507/8-11 S, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Tørr brønn nær Bragefeltet i Nordsjøen – 31/4-A-13 C
29.07.2022 Wintershall Dea Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 055, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 31/4-A-13 C.
Høy aktivitet på norsk sokkel i første halvår
20.07.2022 50 år etter at Stortinget besluttet å opprette Oljedirektoratet (OD), er det fortsatt mye som skjer på norsk sokkel.
Produksjonstal juni 2022
20.07.2022 Førebels produksjonstal i juni 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 529 000 fat olje, NGL og kondensat.
Boreløyve for brønnbane 31/1-3 S og 31/1-3 A
20.07.2022 Ingress: Oljedirektoratet har gitt Equinor Energy AS boreløyve for brønnbane 31/1-3 S og 31/1-3 A, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Gassfunn nær Skarvfeltet i Norskehavet – 6507/2-6
13.07.2022 Aker BP ASA, operatør for utvinningstillatelse 261, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6507/2-6.
Tørr brønn nær Fenjafeltet i Norskehavet – 6306/3-2
11.07.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 935, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6306/3-2.