7122/7-5 A

09.01.2007 Pressemelding 3/2007:Eni Norge AS har, som operatør for utvinningstillatelse 229, avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/7-5 og sidesteget 7122/7-5 A, på henholdsvis Goliat veststrukturen og Goliat hovedstrukturen.

Utvinningstillatelsen ligger ca. 50 km sørøst for Snøhvitfeltet og ca. 85 km nordvest for Hammerfest. Undersøkelsesbrønn 7122/7-5 ble boret til et totalt dyp av 2205 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter av tidlig trias alder. Sidesteget 7122/7-5 A ble boret til et totalt dyp av 1950 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter av midt trias alder.

Det ble i brønn 7122/7-5 A påvist en oljekolonne i Kobbeformasjonen av midt trias alder. Denne er nå under vurdering som en del av ressursgrunnlaget for Goliatfunnet. Brønnen ble ikke produksjonstestet, men det er gjennomført omfattende logging og kjernetaking. Det planlegges videre boring i utvinningstillatelsen høsten 2007.

Undersøkelsesbrønn 7122/7-5 og sidesteget 7122/7-5 A  ble gjennomført med boreinnretningen Polar Pioneer på 371 meter vanndyp. Polar Pioneer skal nå bore undersøkelsesbrønn 7125/4-1 på Nuculaprospektet for Hydro i utvinningstillatelse 393 i Barentshavet.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 229 er:

Eni Norge (operatør) 65 %
Statoil ASA 20 %
DNO 15 %

                                               

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51876100

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskriften paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).