7122/7-5 A

09.01.2007 Pressemelding 3/2007:Eni Norge AS har, som operatør for utvinningstillatelse 229, avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 7122/7-5 og sidesteget 7122/7-5 A, på henholdsvis Goliat veststrukturen og Goliat hovedstrukturen.

Utvinningstillatelsen ligger ca. 50 km sørøst for Snøhvitfeltet og ca. 85 km nordvest for Hammerfest. Undersøkelsesbrønn 7122/7-5 ble boret til et totalt dyp av 2205 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter av tidlig trias alder. Sidesteget 7122/7-5 A ble boret til et totalt dyp av 1950 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter av midt trias alder.

Det ble i brønn 7122/7-5 A påvist en oljekolonne i Kobbeformasjonen av midt trias alder. Denne er nå under vurdering som en del av ressursgrunnlaget for Goliatfunnet. Brønnen ble ikke produksjonstestet, men det er gjennomført omfattende logging og kjernetaking. Det planlegges videre boring i utvinningstillatelsen høsten 2007.

Undersøkelsesbrønn 7122/7-5 og sidesteget 7122/7-5 A  ble gjennomført med boreinnretningen Polar Pioneer på 371 meter vanndyp. Polar Pioneer skal nå bore undersøkelsesbrønn 7125/4-1 på Nuculaprospektet for Hydro i utvinningstillatelse 393 i Barentshavet.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 229 er:

Eni Norge (operatør) 65 %
Statoil ASA 20 %
DNO 15 %

                                               

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51876100

Oppdatert: 04.09.2009