6406/6-2

12.01.2007 Pressemelding 4/2007:AS Norske Shell, operatør for utvinningstillatelse 255, nærmer seg avslutning på boringen av undersøkelsesbrønn 6406/6-2.

Dette er den tredje undersøkelsesbrønnen i utvinningstillatelse 255 som dekker blokkene 6406/5, -6 og -9. Utvinningstillatelsen ble gitt i 16. konsesjonsrunde i 2000.

Målet for brønnen var et sandsteinsprospekt av jura alder, prospektet ble kalt "Onyx vest". Prospektet var lokalisert om lag 50 kilometer vest av Draugenfeltet og 8 kilometer fra gassfunnet 6406/9-1 (i prospekt som ble kalt "Onyx sørvest") og ble påvist av Norske Shell i 2005.

Undersøkelsesbrønn 6406/6-2 ble boret til et totalt dyp av 4652 meter under havbunnen inn i bergarter av tidlig jura alder. Brønnen er tørr. Den blir nå permanent plugget og forlatt.

Boreoperasjonen ble utført av den halvt nedsenkbare boreinnretningen West Alpha, som nå vil fortsette med boring av en avgrensingsbrønn på gassfunnet 6406/9-1 i samme utvinningstillatelse.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 255 er:
 

AS Norske Shell (operatør): 30 %
Petoro AS: 30 %
Statoil ASA: 20 %
Total E&P Norge AS: 20 %

                                                        

kart

 

Kontakt i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00.

Oppdatert: 04.09.2009