6507/11-7

05.02.2007 Pressemelding 5/2007:Norsk Hydro Produksjon AS, operatør for utvinningstillatelse 263, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/11-7.

Målet for brønnen var å undersøke potensialet for olje og gass i et prospekt kalt Zita, lokalisert nær Åsgardfeltet i Norskehavet.

Undersøkelsesbrønn 6507/11-7 ble boret til et totalt dyp på 2924 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter av undre kritt alder. Ingen bevegelige hydrokarboner ble påvist. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6507/11-7 ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Transocean Winner på 294 meters vanndyp. Transocean Winner vil nå fortsette med boring av en undersøkelsesbrønn i utvinningstillatelse 169, operert av Norsk Hydro Produksjon AS.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 263:

Norsk Hydro Produksjon AS (operatør) 40 %
Statoil ASA 30 %
Det Norske Oljeselskap AS 30 %


Kontakt i OD:

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00.
 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Ledige stillinger som reservoaringeniør/-geolog
23.09.2022 Vi søker etter erfarne reservoaringeniører/-geologer til oppfølging av utvinningstillatelser, samt gjennomføring av tekniske studier og faglige vurderinger i lete-, utbyggings- og driftsfasen.
Boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1
22.09.2022 Oljedirektoratet har gitt Vår Energi AS boreløyve for brønnbane 7122/8-1 S og 7122/9-1, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Produksjonstal august 2022
21.09.2022 Førebels produksjonstal i august 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 998 000 fat olje, NGL og kondensat.
Tørr brønn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6608/1-1 S
21.09.2022 PGNiG Upstream Norway AS, operatør for utvinningstillatelse 1017, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 6608/1-1 S.
Høring – forslag til endringer
19.09.2022 Oljedirektoratet (OD) legger frem forslag til endringer i ressursforskriften og i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen til offentlig høring.
TFO 2022: Fortsatt stor interesse for leting i modne områder
13.09.2022 Myndighetene har mottatt søknader fra 26 selskap i Tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
PUD/PAD-veilederen er oppdatert
13.09.2022 Myndighetene har oppdatert veilederen til utarbeidelse av Plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og Plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD).
Tørr brønn nær Balderfeltet i Nordsjøen – 25/7-10
13.09.2022 ConocoPhillips Skandinavia AS, operatør for utvinningstillatelse 782 S, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 25/7-10.
Tørr brønn nær Oseberg Øst-feltet i Nordsjøen – 30/3-11 S
13.09.2022 Equinor Energy AS, operatør for utvinningstillatelse 1104, har avsluttet boring av undersøkelsesbrønn 30/3-11 S
Valgt inn i internasjonal havbunnsmyndighet
06.09.2022 Seniorgeolog og tidligere letedirektør i Oljedirektoratet, Sissel Eriksen, er valgt som medlem av Den juridiske og tekniske kommisjon (LTC) til Den internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA).