6507/11-7

05.02.2007 Pressemelding 5/2007:Norsk Hydro Produksjon AS, operatør for utvinningstillatelse 263, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/11-7.

Målet for brønnen var å undersøke potensialet for olje og gass i et prospekt kalt Zita, lokalisert nær Åsgardfeltet i Norskehavet.

Undersøkelsesbrønn 6507/11-7 ble boret til et totalt dyp på 2924 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter av undre kritt alder. Ingen bevegelige hydrokarboner ble påvist. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6507/11-7 ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Transocean Winner på 294 meters vanndyp. Transocean Winner vil nå fortsette med boring av en undersøkelsesbrønn i utvinningstillatelse 169, operert av Norsk Hydro Produksjon AS.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 263:

Norsk Hydro Produksjon AS (operatør) 40 %
Statoil ASA 30 %
Det Norske Oljeselskap AS 30 %


Kontakt i OD:

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00.
 

Oppdatert: 04.09.2009