6507/11-7

05.02.2007 Pressemelding 5/2007:Norsk Hydro Produksjon AS, operatør for utvinningstillatelse 263, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6507/11-7.

Målet for brønnen var å undersøke potensialet for olje og gass i et prospekt kalt Zita, lokalisert nær Åsgardfeltet i Norskehavet.

Undersøkelsesbrønn 6507/11-7 ble boret til et totalt dyp på 2924 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter av undre kritt alder. Ingen bevegelige hydrokarboner ble påvist. Brønnen er nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6507/11-7 ble boret av den halvt nedsenkbare boreinnretningen Transocean Winner på 294 meters vanndyp. Transocean Winner vil nå fortsette med boring av en undersøkelsesbrønn i utvinningstillatelse 169, operert av Norsk Hydro Produksjon AS.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 263:

Norsk Hydro Produksjon AS (operatør) 40 %
Statoil ASA 30 %
Det Norske Oljeselskap AS 30 %


Kontakt i OD:

Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00.
 

Oppdatert: 04.09.2009

Siste nyheter

Havbunnsmineraler: Store ressurser på norsk sokkel
27.01.2023 Oljedirektoratet (OD) har utarbeidet en ressursvurdering av havbunnsmineralene på norsk sokkel. Rapporten konkluderer med at det er store tilstedeværende ressurser.
Produksjonstal desember 2022
20.01.2023 Førebels produksjonstal i desember 2022 viser ein gjennomsnittleg dagsproduksjon på 1 983 000 fat olje, NGL og kondensat.
Gassfunn nær Aasta Hansteen-feltet i Norskehavet – 6605/1-2 S og 6605/1-2 A
18.01.2023 Equinor Energi AS, operatør for utvinningstillatelse 1128, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 6605/1-2 S og avgrensningsbrønn 6605/1-2 A.
Ledige stillinger
17.01.2023 Vi har to ledige stillinger som dataforvaltere i Stavanger.
Boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A
17.01.2023 Oljedirektoratet har gitt OMV (Norge) AS boreløyve for brønnbanene 15/2-2 S og 15/2-2 A, jf. ressursforskrifta paragraf 13.
Endring i regelverket
12.01.2023 Ressursforskriften og Forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen er endret.
Seks selskaper har søkt om areal for CO2-lagring
11.01.2023 Olje- og energidepartementet har mottatt søknader fra seks selskaper.
Utlysning: Tildeling av areal for lagring av CO2 på norsk sokkel
11.01.2023 Olje- og energidepartementet (OED) har 11. januar 2023 lyst ut ett område for lagring av CO2 etter lagringsforskriften. Området omfatter definerte blokker i Nordsjøen.
TFO 2022: 25 selskaper får tilbud om andeler
10.01.2023 10. januar 2023 har 25 selskaper fått tilbud om andeler i totalt 47 utvinningstillatelser på norsk sokkel i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022.
Det investeres for framtiden på sokkelen
09.01.2023 Sjelden er det blitt produsert så mye gass på norsk sokkel som i fjor – og sjelden er det blitt besluttet større investeringer.