15/12-12 Rev

27.02.2007 Pressemelding 7/2007:Talisman Energy Norge AS har påvist tilleggsressurser til funnet 15/12-12 Rev (tidligere omtalt som 15/12-12 Varg Sør).

Det er Talisman som er operatør for utvinningstillatelse 038 C, som ligger 6 kilometer sør for Vargfeltet i sørlig del av Nordsjøen.

Avgrensningsbrønnen 15/12-17 S med sidesteg 15/12-17 A ble boret med boreinnretningen Mærsk Giant på 87 meters havdyp. Det ble boret til en total dybde på respektive 3371 meter og 3620 meter under havoverflaten. Brønn 15/12-17 S og sidesteget 15/12-17 A ble avsluttet i bergarter av hhv perm og trias alder. Det ble påvist gass med noe kondensat i sandsteiner av sen jura alder.

Oljedirektoratets estimat for tilleggsressurser er om lag 1,1 milliard Sm3 utvinnbar gass og ca 0,2 millioner utvinnbart kondensat. De totale utvinnbare ressursene for Rev utgjør derved om lag 5 milliard Sm3 gass og 0,8 million Sm3 kondensat. Rettighetshaverne vil nå gå videre i planleggingen for å videreutvikle tilleggsressursene på Rev-strukturen. Brønnen blir midlertidig plugget og forlatt for senere bruk som en mulig produsent.

Boreinnretningen Mærsk Giant blir nå flyttet til Mime, like vest for Ulafeltet, for å bore avgrensingsbrønn 7/11-11 S for Talisman Energy Norge AS.


Rettighetshavere i utvinningstillatelse 038 C er:

Talisman Energy Norge AS 70 %
Petoro AS 30 %


 
kart

 

Kontakt i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, 51 87 61 00.

Oppdatert: 04.09.2009