7125/4-1

28.02.2007 Pressemelding 8/2007:Norsk Hydro Produksjon AS har som operatør for utvinningstillatelse 393, avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7125/4-1 på Nuculaprospektet.

Utvinningstillatelsen ligger 110 km nordøst for 7122/7-1 Goliat og 65 km nord for Honningsvåg. Undersøkelsesbrønn 7125/4-1 ble boret til et totalt dyp på 1592 m under havoverflaten og avsluttet i bergarter av tidlig trias alder.

Brønnen påviste både olje og gass. Hydrokarboner ble påtruffet i Realgrunnundergruppen av sen trias/tidlig jura alder og i Kobbeformasjonen av midtre trias alder. Resultatet fra brønnen vurderes som positivt for prospektiviteten i denne delen av Barentshavet.

Brønnen ble ikke produksjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Det vil bli gjennomført evaluering og analyse av de innsamlede dataene for å avklare ressurspotensialet i funnet og videre planer for utvinningstillatelsen. Brønnen vil nå bli permanent plugget og forlatt.

Brønn 7125/4-1 ble boret med boreinnretningen Polar Pioneer på 293 m vanndyp. Polar Pioneer skal nå bore for Statoil i Norskehavet.


Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 393 er:

Norsk Hydro Produksjon AS (operatør) 30 %
Eni Norge AS 30 %
BG Norge AS 20 %
Petoro AS 20 %


 

kart

 

Kontaktperson i OD:
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 51 87 61 00

Oppdatert: 04.09.2009